Δίκτυα ΠΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ https://perekp.wordpress.com/category/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1/

Δίκτυο Π.Ε. είναι ένα σύνολο σχολείων που συνεργάζονται πάνω σ΄ ένα κοινό περιβαλλοντικό θέμα με τους ίδιους στόχους. Στο αντίστοιχο δίκτυο έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ένα σχολείο, το οποίο εκπονεί Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα σχετικό με το θέμα του Δικτύου.

Στην αρχή γίνεται αίτηση από το ενδιαφερόμενο σχολείο και υπογράφεται ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και το ΚΠΕ που συντονίζει το δίκτυο.  Στη συνέχεια αποστέλλεται από το ΚΠΕ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται για δραστηριότητες των μαθητών, ενώ οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται με ειδικά σεμινάρια.  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς δημοσιοποιούνται οι δράσεις του σχολείου. Ο υπεύθυνος Π.Ε του Νομού είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στο ΚΠΕ και το σχολείο.

ΕΔΩ θα βρείτε όλα τα εθνικά θεματικά δίκτυα των ΚΠΕ, των ΜΚΟ κ.ά.

Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης*

Κατάλογος των Εθνικών Θεματικών Δικτύων ανά θεματική ενότητα.

ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συντονίζεται από το ΚΠΕ Δραπετσώνας

Μεταξύ των στόχων του δικτύου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα έργα που έγιναν από αρχαιοτάτων χρόνων ως σήμερα, να εντοπίσουν επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη τους την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ν’ αναζητήσουν τα «επαγγέλματα του μέλλοντος». Με βιωματική προσέγγιση και ταυτόχρονη μελέτη πηγών να διαπιστώσουν τις αλλαγές στη μορφή και τη χρήση των κτιρίων μέσα και γύρω από αυτό. Να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την κίνηση του λιμανιού και να προτείνουν νέους τομείς για τη δραστηριοποίησή του. Να καταγράψουν τα προβλήματα που δημιουργεί στην πόλη ή στο χωριό τους η ύπαρξη του λιμανιού και να προτείνουν λύσεις γι’ αυτά.

Ενδεικτικές εργασίες σχολείων του δικτύου θα βρείτε εδώ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Νάουσας

Το δίπολο γύρω από το οποίο περιστρέφεται η θεματική του δικτύου είναι ο τόπος και οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι και μελετάται σαν ένα στοιχείο μέσα στα σύνθετα και εξελισσόμενα οικοσυστήματα. Η μελέτη του χώρου που ο άνθρωπος έχει στη διάθεση του καταγράφει τα εμφανή ίχνη της πάλης του με τη φύση. Ο τόπος μελετάται σαν μια ιστορική – πολιτιστική και περιβαλλοντική ενότητα, ενώ αξιοποιούνται τα δεδομένα διαφόρων επιστημονικών πεδίων.

Η θεματική των προγραμμάτων είναι γύρω από τις μορφές ενέργειας, ήπιες και συμβατικές μορφές ενέργειας, επιπτώσεις της ενέργειας στο περιβάλλον, ναυπηγεία, ενεργά ή ανενεργά εργοστάσια, παλιά βιομηχανικά κτίρια, επανάχρηση βιομηχανικών χώρων, παραδοσιακές μηχανές, λιοτρίβια, αργαλειοί, πατητήρια, μύλοι, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, σαπωνοποιία, βυρσοδεψία, υφαντική τέχνη, το ταξίδι του νερού, αρχαία ελληνική τεχνολογία κλπ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ… ΑΧΡΗΣΤΑ

Συντονίζεται από το ΚΠΕ Έδεσσας.

Θεματικές ενότητες του δικτύου:

Η ανακύκλωση απορριμμάτων, η συμβολή της ανακύκλωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων, η κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων, η ασφαλής διάθεση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα για το περιβάλλον, η ανακύκλωση νερού, τα πυρηνικά απόβλητα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα νοσοκομειακά απόβλητα, η επαναχρησιμοποίηση υλικών- τέχνη και απορρίμματα, η διαχείριση χαμένης ενέργειας -τηλεθέρμανση.

Ο διαδικτυακός τόπος του δικτύου διαθέτει πλούσιο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Βερτίσκου

ΕΛΙΑ

Εθνικό θεματικό δίκτυο ΠΕ του ΚΠΕ Καλαμάτας

Μεταξύ των στόχων του δικτύου είναι:

Η ανάδειξη της συμβολής της ελαιοκαλλιέργειας στην κοινωνική και οικονομική ζωή και η προσέγγιση των ελαιοπαραγωγικών χωρών μέσα από την ανάδειξη κοινών χαρακτηριστικών στους τρόπους παραγωγής, στα ήθη και έθιμα. Η προώθηση της ελιάς και των προϊόντων της ως βασικού στοιχείου διατροφής και προστασίας της υγείας.

Ο διαδικτυακός τόπος του δικτύου διαθέτει πλούσιο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Το ιστολόγιο του ΚΠΕ Καλαμάτας θα βρείτε εδώ.

ΘΑΛΑΣΣΑ

Συντονίζεται από το ΚΠΕ Αργυρούπολης

Μελετώνται τα παράκτια οικοσυστήματα, οι σχέσεις του ανθρώπου με τη θάλασσα, οι διαταραχές του οικοσυστήματος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, υπεραλίευση, υποβάθμιση τοπίου, απόβλητα, λύματα, εισβολή ξενικών ειδών, ρύπανση, απειλούμενα είδη, τα αίτια των διαταραχών, καθώς και οι δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων και η εξεύρση υλοποιήσιμων λύσεων.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Συντονίζεται από το ΚΠΕ Αργυρούπολης

Μεταξύ των στόχων του δικτύου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναστοχαστούν κριτικά τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρά ο άνθρωπος με το περιβάλλον με αφορμή το θέμα των δασικών πυρκαγιών και να μελετήσουν το θέμα των δασικών πυρκαγιών αναπτύσσοντας συνεργασίες και συμμετέχοντας σε κοινές δράσεις.

ΚΑΣΤΡΟ: Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΧΤΙΖΕΙ

Το εθνικό θεματικό δίκτυο αυτό συντονίζεται από το ΚΠΕ Μολάων.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκετε και στο blog του ΚΠΕ Μολάων.

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑ, ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΓΑΘΑ

Το εθνικό θεματικό δίκτυο συντονίζεται από το ΚΠΕ Αρναίας. Υλικό για το δίκτυο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το δίκτυο «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά», θα ασχοληθεί με τη δομή και τη λειτουργία της κοινωνίας της μέλισσας, τη φυσιολογία του εντόμου αυτού, την περιβαλλοντική προσφορά του στο φυσικό περιβάλλον αλλά και την κοινωνική προσφορά του. Επίσης με τη μελισσοκομία, ως μια διαχρονική απασχόληση, κύρια ή δευτερεύουσα. Θα μελετήσει τα μελισσοκομικά προϊόντα, από την παραγωγή τους και την επεξεργασία τους μέχρι την προώθησή τους στην αγορά και την κατανάλωσή τους. Ένα άλλο ζήτημα που θα απασχολήσει τις μαθητικές ομάδες που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο θα είναι η χρήση αγροχημικών σκευασμάτων και οι επιπτώσεις αυτών στη μέλισσα, η χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων στα σμήνη, αλλά και η επίδραση των γενετικώς τροποποιημένων φυτών στο περιβάλλον της μέλισσας, Τέλος θα ερευνήσουν τη σχέση της μέλισσας και των προϊόντων της με την παράδοση, τη μυθολογία, τη θρησκεία, την τέχνη, την επιστήμη.

ΛΙΜΝΕΣ: ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ

Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Καστοριάς

Τηλ.: 24670-23069, Φαξ: 24670-28815, E-mail: kpekast1@otenet.gr

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Καστοριάς

Τηλ.: 24670-23069, Φαξ: 24670-28815, E-mail: kpekast1@otenet.gr

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής σε όλες της μορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασμούς τους. Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών και των οικολογικών συμπλεγμάτων που σχηματίζουν, ένας ανεκτίμητης αξίας φυσικός πόρος που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των ανθρώπινων πολιτισμών, ένας κοινός παγκόσμια πλούτος η βιώσιμη διαχείριση του οποίου αποτελεί την ουσιαστικότερη ίσως εγγύηση για την ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Σουφλίου

Τηλ.: 25540-24383, Φαξ: 25540-24383, E-mail: kpe-soufli@otenet.gr

Οι στόχοι του προγράμματος εντοπίζονται στο:
1. Να έχουν οι μαθητές μια πρώτη επαφή με το νερό στη φύση.
2. Να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν την αξία του νερού γενικά.
3. Να γνωρίσουν τι είναι οι πηγές και να τις καταγράψουν.
4. Να προσεγγίσουν την πηγή – βρύση με όλο το σεβασμό και τη συναίσθηση του ρόλου της στην παράδοση και το οικοσύστημα της περιοχής .
5. Να γνωρίσουν τις πηγές μέσα από την παράδοση και τη μυθολογία και την τέχνη.
6. Να αποκτήσουν θετικές στάσεις σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστασίας των πηγών.
7. Να κάνουν μετρήσεις και διάφορους συσχετισμούς

ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ

Συντονιστικός φορέας το ΚΠΕ Σουφλίου

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες και Θεματολογία

 1. Μύθοι και Παραδόσεις
 2. Η πορεία του μεταξιού στο χρόνο Αρχαία Ελλάδα – Βυζάντιο – Δύση – Τουρκοκρατία – Ελλάδα νεότερων χρόνων.
 3. Εκτροφή Μεταξοσκώληκα Στάδια εκτροφής – Πειραματικές εκτροφή – Εκτροφή διαφόρων ειδών μεταξοσκώληκα.
 4. Μεταποίηση Οικιακή – βιομηχανική – καλλιτεχνική – εμπορική επεξεργασία και εκμετάλλευση του κουκουλιού. Αναπήνιση, καλάμισμα, ύφανση, βάψιμο, φινίρισμα .
 5. Καλλιέργεια μουριάς και μορεώνων.6. Καλλιέργεια μουριάς και τοπικές κοινωνίες.
 6. Αρχιτεκτονική κουκουλόσπιτων και μεταξουργείων.
 7. Ιστορία και βιομηχανική κληρονομιά μεταξουργείων.
 8. Νέοι τομείς σηροτροφίας. Δευτερεύουσα δυναμική απασχόληση.
 9. Έρευνα – προοπτικές- μέλλον της μεταξουργίας στην Ελλάδα.
 10. Συνάντηση πολιτισμού και θρησκείας με το μετάξι.
 11. Εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης βασισμένες στο μετάξι.
 12. Οικιστική οργάνωση και οικονομική ενασχόληση με την παραγωγή μεταξιού.
 13. Συνεργασία – ανταλλαγές απόψεων και συμπερασμάτων, κοινές δράσεις με ιδρύματα , πανεπιστήμια, μουσεία και σχολεία σε χώρες του εξωτερικού με παράδοση στο μετάξι

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Ελευθερίου – Κορδελιού
Τηλ.: 2310707150 Φαξ: 231075130
e-mail:kpe-thes@otenet.gr

Η επιλογή του θέματος αυτού είχε στόχο την ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών) και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κοινό πεδίο δράσης και συνεργασίας για τον εντοπισμό την μελέτη και τη διατύπωση σχεδιαστικής πρότασης βελτίωσης του σχολικού υπαίθριου χώρου.

ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Ελευθερίου – Κορδελιού

Τηλ.: 2310707150, Φαξ: 231075130,       E-mail: kpethes@otenet.gr

Αφορά ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που επιθυμούν να γνωρίσουν τα θερμά – ψυχρά ιαματικά νερά και τα γεωθερμικά πεδία ως δημιούργημα των μηχανισμών της φύσης αλλά και τις ανθρώπινες κοινωνικές δράσεις, τον θερμαλισμό και τη γεωθερμία, που αναπτύχθηκαν διαχρονικά σε άμεση σχέση με αυτόν τον φυσικό πόρο.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Θέρμου

Τηλ.: 26440-24032, E-mail: kpe-ther@otenet.gr

Το δίκτυο αυτό των περιβαλλοντικών δράσεων για το Ελληνικό ποτάμι και τη γύρω περιοχή του, δίνει έμφαση στα γνωστικά στοιχεία των περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων της ποτάμιας, παραποτάμιας και ευρύτερης περιοχής, αλλά και στη συναισθηματική, κοινωνική και πολιτισμική τους διάσταση.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Κρεστένων

Η πλούσια βιοποικιλότητα της ελληνικής γης με την πληθώρα των τοπικών προϊόντων και ποικιλιών, οι διαδικασίες παραγωγής και συντήρησής τους στα πλαίσια διαχρονικών αειφορικών πρακτικών καθώς και η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών αιτιολογεί τη σκοπιμότητα ίδρυσης του Δικτύου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Αρχανών

Τηλ.: 2810-752970, E-mail mail@kpe-archan.ira.sch.gr

Οι μαθητικές ομάδες που θα εκπονήσουν σχετικό πρόγραμμα θα μπορούν ανάλογα με το θέμα και τις δράσεις που έχουν επιλέξει:

1. Να γνωρίσουν το μοντέλο του μαζικού τουρισμού και των επιπτώσεων του στο φυσικό, δομημένο – πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και στην κοινωνική δομή.

2. Να γνωρίσουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ποιες περιοχές προσφέρονται για τέτοιου τύπου τουριστική ανάπτυξη (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός κ.τ.λ.)

3. Να βιώσουν μορφές εναλλακτικού τουρισμού επισκεπτόμενοι ανάλογες υποδομές της περιοχής τους (προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς, αγροτουριστικές μονάδες κ.τ.λ.)

4. Να ερευνήσουν τη νομοθεσία – το εθνικό μας δίκαιο σε σχέση με τις προϋποθέσεις της αειφόρου ανάπτυξης

5. Nα συνειδητοποιήσουν ότι το αναβαθμισμένο περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, πολιτιστικό) είναι πόρος και προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού στον τόπο τους

6. Να διατυπώσουν προτάσεις για ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή τους στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης

7. Να προβούν σε ενέργειες για να προστατεύσουν και να προβάλλουν το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους

8. Να συνεργαστούν με άλλα σχολεία για να ανταλλάξουν πληροφορίες, απόψεις και παιδαγωγικό υλικό.

ΤΟ ΣΠΟΡΑΚΙ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

Συντονιστικός φορέας το ΚΠΕ Λαυρίου

Τηλ. 2292022693 Ε-mail (1): info@kpelavrio.info Ε-mail (2): kpelav@yahoo.gr

Το δίκτυο  Π.Ε. «Το Σποράκι , πηγή ζωής», προσβλέπει στην ανάδειξη και προστασία των ενδημικών ειδών της Ελληνικής  χλωρίδας, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση μέσω της αναδάσωσης και αναθάμνωσης, στην δημιουργία μικρών σχολικών κήπων και παράλληλα αναδεικνύει την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του νερού. Όμως ο κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών, σύμφωνα με τους στόχους της Π.Ε. όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στις μεγάλες διακυβερνητικές διασκέψεις (Στοκχόλμη, Βελιγράδι, Τιφλίδα, Μόσχα, Ρίο και Θεσσαλονίκη).

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας το βιώσιμο μέλλον

ΚΠΕ Λαυρίου

Το δίκτυο αποσκοπεί στη διασύνδεση φυσικού περιβάλλοντος και αρχαιολογικού τοπίου και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες που ενδιαφέρονται να μελετήσουν αλλά και να αναδείξουν τις γνωστές ή άγνωστες αρχαιότητες που είναι διάσπαρτες στον ελληνικό χώρο. Παράλληλα, υπογραμμίζεται και η ανάγκη διαχείρισης των μνημείων από το σύγχρονο άνθρωπο στο πλαίσιο μιας νέας πραγματικότητας που αναζητά την βιώσιμη ανάδειξη τόσο της φυσικής όσο και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας

Ιστότοπος του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσηςπου συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας

Το δίκτυο ιδρύθηκε το 2009 με αριθμό απόφασης 132113/Γ7/9-11-2009 με διάρκεια λειτουργίας τριετή, για τα σχολικά έτη: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

Εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου με την 103741/Γ7/10-09-2012 για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

One thought on “Δίκτυα ΠΕ

 1. Παράθεμα: Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης* | Περιβάλλον και Παιδεία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s