Θεματολογία

Φυσικό περιβάλλον

Δάσος-Δασικές πυρκαγιές

Θάλασσα-Παράκτια οικοσυστήματα

Νερό- Ορθολογική χρήση-Εξοικονόμηση νερού

Έδαφος και καλλιέργειες

Αέρας-Ατμοσφαιρική ρύπανση

Υδάτινα οικοσυστήματα-Ποτάμια, Λίμνες, Υδροβιότοποι

Ανθρωπογενές περιβάλλον

Βιώσιμες πόλεις

Απορρίμματα -Ανακύκλωση

Πάρκα και ανοικτοί χώροι

Περιαστικό πράσινο

Πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου

Βιώσιμες μετακινήσεις

Το ποδήλατο στη ζωή μας

Πόλεις και ποδήλατο

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος

Η πόλη μου μια βιώσιμη πόλη;

Λίμνη Κουμουνδούρου, χθες-σήμερα-αύριο

Υδροβιότοπος Βουρκάρι, ένας υδροβιότοπος με ιστορία

Κορινθιακός Κόλπος, μας αφορά όλους

Κάστρο Αιγοσθένων: Περιβάλλον και Ιστορία

Κάστρο Φυλής στο χώρο και στο χρόνο

Υδροβιότοπος Ψάθας

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στον Κιθαιρώνα

Ρέματα Μεγάρων

Ακτή Ασπροπύργου- Παράκτιες δραστηριότητες

Λιμάνι Ελευσίνας

Λιμάνι Νέας Περάμου

Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας-Το οικοσύστημά του

Παίζοντας αειφορικά με τον Μύθο της Περσεφόνης

Ρέματα του Θριασίου

Το Θριάσιο Πεδίο χτες-σήμερα-αύριο

Από τη γεωργική παραγωγή στη βιομηχανική έξαρση

Παραδοσιακές καλλιέργειες στο Θριάσιο

Η καλλιέργεια της φιστικιάς

Ελαιώνας των Μεγάρων

Αμπέλι και κρασί στα Μέγαρα

Το δάσος της Κιάφας

Βιομηχανική κληρονομιά στην Ελευσίνα

Παράκτια αστική ζώνη στον Ασπρόπυργο

Φρυγανικό οικοσύστημα στη Μαγούλα

Το δάσος της Πάρνηθας-Δασικές πυρκαγιές

Τοπικά προϊόντα: Ελιά-Αμπέλι-Φιστικιά

Το μέλι και οι μέλισσες

Τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής

Ενεργοί πολίτες για την πόλη μας

Η γειτονιά του σχολείου- Οι γειτονιές του κόσμου

Το παιχνίδι μέσο ενεργοποίησης των μαθητών

Στο χώρο του σχολείιου

Σχολική αυλή- Διαμορφώνω, επεμβαίνω, δημιουργώ

Αειφόρο σχολείο- Δημοκρατία στο χώρο του σχολείου

Σχολικός κήπος και κήποι των σπιτιών μας

Σχολικός λαχανόκηπος-Καλλιεργώ μέρος της τροφής μου

Το σχολείο της αυτάρκειας-Καλλιεργώ, παράγω, μεταποιώ

Παιχνίδια στην αυλή

Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Αειφόρο Σχολείο – Αυλή σχολείου

Οι  πηγές ενέργειας στο σχολείο και  η συμπεριφορά της σχολικής κοινότητας  για εξοικονόμηση ενέργειας

Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της  ποιότητας των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας και του περιβάλλοντος  στο σχολείο

Η σήμανση για την καθαριότητα

Η φροντίδα και η ευθύνη  για την αυλή και την αίθουσα

Οραματίζομαι το σχολείο του μέλλοντος

Κοινωνικά ζητήματα

Οικονομικοί μετανάστες-Λαθρομετανάστες και η πόλη μας

Υπερκαταναλωτισμός και περιβάλλον

Φτώχεια και υπερκαταναλωτισμός

Κοινωνικές ομάδες στο περιθώριο

Ρατσισμός και ξενοφοβία

Η οικονομική κρίση αφορμή για κοινωνική αλληλεγγύη

Αειφόρος κατοικία

Σχεδιασμός κτηρίων, οικισμών, πόλεων μέσα στη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Ασφάλεια & επικινδυνότητα υλικών π.χ. επίπλων, ελαιοχρωμάτων, κλπ.

Ενεργειακό ζήτημα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι

Οι καθημερινές μας μετακινήσεις

Οι μεταφορές

Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας για θέρμανση-ψύξη

Τι ξοδεύουμε για ενέργεια

Τοπικό  Περιβάλλον: το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα

Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα

Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω

Η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του  πράσινου  στο άμεσο περιβάλλον

Οι δραστηριότητες  και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, παραλίες,  κλπ.

Ελεύθεροι χώροι: Αξιοποίηση-Διαμόρφωση-Προστασία

Παιδικές ΧαρέςΧώροι άθλησης – ψυχαγωγίας

Καταλληλότητα των χώρων ως προς την καθαριότητα, τα υλικά, την φροντίδα, την εθελοντική προσφορά στον έλεγχο και τη  διατήρησή τους

Υιοθετώ και προστατεύω ένα άλσος, μία παραλία του τόπου μου.

Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου

Αλλαγή χρήσεων γης

Αστυφιλία και ανεργία

Οικολογική επιβάρυνση

Η σημασία του κτηματολογίου στην διαχείριση των χρήσεων γης

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)

Παραγωγή τροφής από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (Υβρίδια, Άγριες ποικιλίες φυτών, Γενετικά τροποποιημένα φυτά)

Επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον, την υγεία, την οικονομία, την κοινωνία

Παραδοσιακές τοπικές καλλιέργειες και η σχέση τους  με την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων

Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών

Υδάτινοι Πόροι

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υπερεκμετάλλευση – η σχέση οικονομίας και προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος

Ανάδειξη τοπικών παραδειγματικών χρήσεων γης  οικονομικής κλίμακας με σεβασμό στα περιβάλλον

Η έννοια της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος

Οικοσυστήματα: Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων

Βιοποικιλότητα: Απειλούμενα είδη-προστατευόμενες περιοχές

Η έννοια της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος

Ατμόσφαιρα – Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, Τρύπα όζοντος

Ρύπανση υδάτων

Ρύπανση εδαφών

Ραδιενεργός ρύπανση

Απόβλητα και  Διαχείριση των απορριμμάτων

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

Κλιματικές Αλλαγές

Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση

Περιβάλλον και πόλεμος

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση

Αστικά περιβάλλοντα: Αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, Οδικά δίκτυα, Ηχητική ρύπανση, Περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων

Οικιστική ανάπτυξη, Δημόσιος χώρος και περιβάλλον

Φυσικό Περιβάλλον, Σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, Αγροτική ανάπτυξη, Τουρισμός,  Εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, Υιοθεσίες περιοχών

Περιβάλλον και Μνημεία, Αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι

Τοπίο και κατοίκηση, Υποβάθμιση του τοπίου

Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης

Ανθρωπογενές Περιβάλλον-Παράμετροι & Υποβάθμιση

Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, Μεταφορές, συγκοινωνίες

Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική ιστορία, Ιστορία μετακινήσεων, Φυσική ιστορία, Ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, Φυσικά Στοιχεία: Μυθολογία, Λαογραφία

Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και Τέχνη

Το περιβάλλον ως έκθεμα: Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, Συλλογές εκθέματα, Περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές, Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών

Το περιβάλλον ως αφήγηση: Η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία

Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες:

 • Φύση και Θρησκεία
 • Περιβαλλοντική Ηθική
 • Δημοκρατία, Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση
 • Καταναλωτισμός και Περιβάλλον
 • Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών-Διαπολιτισμικές Αναφορές

Ποιότητα Ζωής

 • Καταλληλότητα-επικινδυνότητα υλικών και κατασκευών
 • Ασφάλεια στο σχολείο και στο σπίτι σε σχέση με τα αντικείμενα
 • Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον-Τρόποι προφύλαξης
 • Βιομηχανική ρύπανση-Γεωργική ρύπανση
 • Βαρέα μέταλλα – Εντομοκτόνα – Φυτοφάρμακα – Βιοσυσσώρευση
 • Ηλιακή ακτινοβολία.  Ηλεκτρομαγνητικές  ακτινοβολίες
 • Ηχορύπανση – Ένταση ήχου – Χάρτης θορύβου
 • Κρυμμένη ρύπανση: Άρρωστα κτίρια – Ρύπανση εσωτερικών χώρων:  συστήματα καύσης, κάπνισμα, κατασκευαστικά  υλικά, ραδιενεργό ραδόνιο, υλικά καθαριότητας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s