Η ΠΕΕΚΠΕ για «Βιωματικές Δράσεις- Ευέλικτη Ζώνη»

Διαβάστε το κείμενο-επιστολή της ΠΕΕΚΠΕ προς τον Υπουργό, για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ΠΕ και την αντινομία που δημιουργείται από την Εγκύκλιο Φ.12/427/79844/Γ1/11-6-2013 του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014» και ειδικότερα επί του άρθρου 11 «Βιωματικές Δράσεις – Ευέλικτη Ζώνη».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το παρόν και σε συνέχεια της Εγκυκλίου Φ.12/427/79844/Γ1/11-6-2013 του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014» και ειδικότερα επί του άρθρου 11 «Βιωματικές Δράσεις – Ευέλικτη Ζώνη» και στην αναφορά της πέμπτης παραγράφου που σχετίζεται με τη διαδικασία Υποβολής και έγκρισης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στις εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης πέραν της Ευέλικτης Ζώνης, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 

Α. Το εν λόγω άρθρο 11 της ανωτέρω εγκυκλίου, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Υ.Α.  Γ1/377/865/ ΥΠΕΠΘ- ΦΕΚ 577 τ. Β΄/23-9-92 µε θέμα: «Σχολικές Δραστηριότητες» που ισχύει για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και  ορίζει τη διαδικασία ανάπτυξης σχολικών δραστηριοτήτων καθώς και την έγκρισή τους από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων ως εξής:

«…Αντίγραφο των προγραμμάτων αυτών στέλνεται στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή του Γραφείου, ο οποίος και είναι αρμόδιος για την προώθησή του στην Επιτροπή και την τελική έγκριση αφού λάβει υπόψη του: α) τη γνώμη της Επιτροπής για την έγκριση και το ύψος της οικονομικής επιχορήγησης, β) τους στόχους των προγραμμάτων και γ) τις δυνατότητες του σχολείου σε ώρες και διδακτικό προσωπικό. 

Σε επίπεδο Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης – ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου και μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη – λειτουργεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:

1) ένας Σχολικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος, 

2) ένας Διευθυντής σχολείου, 

3) ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπ/σης, 

4) ένας εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στη Δ/νση που ορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο, 

5) ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πολυπληθέστερου σχολείου της έδρας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης.

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής, που ορίζεται για ένα σχολικό έτος, είναι:

  • Να γνωμοδοτεί για την τελική έγκριση και το ύψος της οικονομικής επιχορήγησης των προγραμμάτων – δραστηριοτήτων που υποβάλλονται από τα σχολεία.
  • Να διευκολύνει την εφαρμογή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με την προώθηση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων.
  • Να συντονίζει την προσπάθεια δύο ή περισσοτέρων σχολείων για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.
  • Να προγραμματίζει και να οργανώνει τα προβλεπόμενα πολιτιστικά διήμερα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις….»

Σημειώνουμε ότι αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε απαρέγκλιτα από τότε που θεσμοθετήθηκε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.

 

Β. Το εν λόγω άρθρο 11 της ανωτέρω εγκυκλίου, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 4 της Υ.Α. 92998/Γ7-ΦΕΚ 2314/10-8-2012 που αναφέρεται στα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» όπου προβλέπονται ρητά η υποβολή και έγκριση των Προγραμμάτων από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των οποίων αναγνωρίσατε τον καθοδηγητικό  και παιδαγωγικό τους ρόλο με την Υ.Α. 93006/Γ7/10-08-2012.

 

Γ. Το εν λόγω άρθρο 11 της ανωτέρω εγκυκλίου, έρχεται επίσης σε πλήρη αντίθεση με την παράγραφο 1.2. της εγκυκλίου 121118 /Γ7/8-10-2012 του Ειδικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αναφέρεται στο «Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων για το σχ. Έτος 2012-13» και στην οποία «…τα συμπληρωμένα σχέδια προγραμμάτων θα πρέπει να εγκριθούν από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια να υποβληθούν στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στην Επιτροπή συμμετέχουν κατά τα ισχύοντα οι Υπεύθυνοι/νες Σχολικών Δραστηριοτήτων…..»

Δ. Δεν είναι θεσμικά ορθό μια εγκύκλιος του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης, να μη λαμβάνει υπόψη και να αναιρεί δύο Υπουργικές Αποφάσεις.

Σας αναφέρουμε ότι τη φετινή σχολική χρονιά παρά τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τη θέση του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων στα σχολεία, ειδικά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεγαλύτερη εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια και δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και των Δ/νσεων Εκπ/σης που οργανώνονται από τους αντίστοιχους Υπεύθυνους, (συγκεντρωτικά στοιχεία κατατίθενται στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ- Τμήμα Β΄) και μάλιστα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι με αξιοπρέπεια. Ας σημειωθεί ότι παρόμοια αύξηση παρουσίασαν και οι άλλες καινοτόμες δράσεις Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αντινομία και να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος και κατάθεση βελτιωτικών προτάσεων για τη λειτουργία του θεσμού της Π.Ε.

Με εκτίμηση

Για το  Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ο Γ. Γραμματέας                                                                    Ο Πρόεδρος

      Βλάχος Ιωάννης                                                   Στεφανόπουλος Νικόλαος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s