«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» Επιμορφωτική Ημερίδα & Διαγωνισμός ζωγραφικής

pic2

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με την Γ΄ Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του έτους 2015, που σηματοδοτεί τόσο την εκκίνηση των νέων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες όσο και τη χάραξη στρατηγικής για την αναπτυξιακή εκπαίδευση, διοργανώνει: Α) Επιμορφωτική Ημερίδα εκπαιδευτικών και Β) Διαγωνισμό Ζωγραφικής.

Α) Η Επιμορφωτική Ημερίδα εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Δ.Σ. Αιγάλεω (Θηβών & Ιερολοχιτών 1, τηλ. 2105445174) την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 ώρες 16:30-20:30 και θα έχει θέμα:

«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ:

Ο κόσμος, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»

Στόχος της Ημερίδας είναι η κατανόηση της ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα αποτελέσει πηγή άντλησης ιδεών για την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση της ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη και την αξιοποίησή της για τις εργασίες των μαθητών. Θα θέσει θέματα όπως: παγκόσμια δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, διαπολιτισμική επικοινωνία, αειφόρος (βιώσιμη) ανάπτυξη. Θα ερευνήσει αξίες όπως: αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ισότητα, ευθύνη, σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας, πάνω στις οποίες βασίζεται η εκπαίδευση για την ιδιότητα του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη. Η συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που θα τους ευαισθητοποιήσουν και θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν ότι ανήκουμε όλοι σε μία κοινωνία με κοινά παγκόσμια προβλήματα θεωρείται σημαντική, καθώς το 2015 σηματοδοτεί τόσο την εκκίνηση των νέων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες όσο και τη χάραξη στρατηγικής για την αναπτυξιακή εκπαίδευση.

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική Ημερίδα να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα:

http://goo.gl/forms/0O3OxhyTXi

έως την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 στις 13:00.

(επισυνάπτεται το πρόγραμμα της επιμορφωτικής Ημερίδας).

Β) Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα: «Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης» αφορά τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  Φ14/193/53666/Δ1/01-04-2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. Ως περίοδος υλοποίησης του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα Απρίλιος – Μάιος 2015. Οι δραστηριότητες κορυφώνονται την περίοδο 8-11 Μαΐου 2015 με αφορμή την 9η Μαΐου- «Ημέρα της Ευρώπης». Οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν σχετικά με τους νέους στόχους της Βιώσιμης (Αειφόρου) Ανάπτυξης και τους τρεις πυλώνες που την πλαισιώνουν (Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία) καθώς και το ρόλο του Ενεργού Πολίτη, μέσω του συνθήματος του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015: «Ο κόσμος, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας».

Οι Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών θα είναι: πίνακες ζωγραφικής ή αφίσα, ατομική ή ομαδική, ανά τάξη σχολικής μονάδας. Τα έργα των μαθητών θα είναι αποτυπωμένα σε χαρτόνι , τύπου κανσόν, διαστάσεων 50×70 εκατοστά. Στην πίσω όψη θα αναγράφονται: το σχολείο, το τμήμα, τα ονόματα των μαθητών, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι θεματικοί τίτλοι, μπορούν να αντληθούν:

  • Από τους βασικούς άξονες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία
  • Από θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη, όπως: Παγκόσμια δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, διαπολιτισμική επικοινωνία
  • Από τις αξίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη, όπως: Αλληλεγγύη, ισότητα, ευθύνη, σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων θα καλέσουν σε ειδική συνεδρίαση το Σύλλογο Διδασκόντων προκειμένου να συσταθεί μία (1) τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρεις (3) εκπαιδευτικούς (εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικός ΠΕ 08, συμμετέχει υποχρεωτικά). Η επιτροπή καθήκον έχει να επιλέξει το έργο (ζωγραφική ή αφίσα), το οποίο θα εκπροσωπήσει το Σχολείο στον Διαγωνισμό.

Μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, κάθε σχολείο- μέσω της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, προτείνει το έργο των μαθητών, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην υπ. αριθμ.: Φ14/193/53666/Δ1/01-04-2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε.

Περισσότερα στοιχεία για την κατανόηση της ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη μπορούν να αντλήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες:

https://europa.eu/eyd2015/en

https://europa.eu/eyd2015/en/content/about-2015

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/deve/dv/eyd2015_/eyd2015_el.pdf

Τα εκπαιδευτικά υλικά του Συμβουλίου της Ευρώπης:
•COMPASS Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες
(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf)
•COMPASITO Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά
(http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf)

Καθώς και στο παρακάτω υλικό φορέων:

http://www.kpe-thess.gr/download/ekdoseis/ekpaideytiko_yliko/EnergosPolitis.pdf

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Charter/Charterpocket_EL.pdf

http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf

http://www.amnesty.org.gr/plans-course-for-schools

https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

16:30- 17:00 Προσέλευση συμμετεχόντων, εγγραφές
17:00 – 17:10 «Στόχοι της Ημερίδας» Ελένη Νιάρχου & Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνες Π.Ε.
17:10 – 17:30 «Οι πρόσφυγες του κόσμου – Δράσεις για ένα σχολείο αποδοχής και ένταξης» Εύα Σαββοπούλου, Νομικός, Βοηθός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
17:30 – 19:00 Σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου «Μικρή Πυξίδα» του Συμβουλίου της Ευρώπης – Βιωματική δραστηριότητα «Τι θα γινόταν αν…» από τη Μικρή Πυξίδα Ευτυχία Σημιακάκη, Πολιτική Επιστήμονας, Εκπαιδεύτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ειρήνη Καραμήτσα, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Project Manager, Εκπαιδεύτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

19:00 – 19:30 Διάλειμμα
19:30 – 19:45 «Πώς ΜΠΟΡΟΥΜΕ να είμαστε όλοι Ενεργοί Πολίτες» Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Πολιτικός επιστήμονας- Διεθνολόγος- Οικονομολόγος, ιδρυτικό μέλος της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
19:45 – 20:00 «Καλύτερη ζωή: οικονομικά, οικολογικά, συμμετοχικά… καλλιεργώντας τον ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ» Ελένη Σβορώνου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, WWF Ελλάς
20:00 – 20:30 Συζήτηση – Κλείσιμο επιμορφωτικής ημερίδας
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s