Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό πρόγραμμα μικτής μάθησης για την Κλιματική Αλλαγή

maxresdefault

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής προσκαλεί εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν φέτος σε Γ΄ και Δ΄ τάξη για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα μικτής μάθησης για την κλιματική αλλαγή που στηρίζεται στο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα», εγκεκριμένο από το ΥΠΠΕΘ με αρ. πρωτ. Φ14/ΜΚ/5555/22273/Δ1/10-02-2017.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και να εφοδιαστούν με γνώσεις για την παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Με την πρακτική εφαρμογή των ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος «Ομάδα μαχητών κατά του Άνθρακα» οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες διδασκαλίας και προσαρμογής σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και αξιολόγησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή του επιμορφωτικού προγράμματος έχει σχεδιαστεί από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και την Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα και θα είναι διάρκειας 20 διδακτικών ωρών, για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα πιστοποιηθούν με αντίστοιχη βεβαίωση επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με μία δια ζώσης συνάντηση, πρακτική εφαρμογή στην τάξη και επικοινωνία/υποστήριξη από την Υπεύθυνη Π.Ε.

Αναλυτικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα», είναι μια εκπαιδευτική, περιβαλλοντική και επιστημονική περιπέτεια που βασίζεται στις αρχές της δημιουργικής έκφρασης σε συνδυασμό με την Π.Ε. και στόχο έχει να ενισχύσει τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών και να αναπτύξει τις διανοητικές τους δεξιότητες πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα αυτό της κλιματικής αλλαγής.

Γενικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν ολιστικά το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής και να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους οι καθημερινές μας δραστηριότητες επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει το πλαίσιο για την ανάπτυξη κριτικής λήψης αποφάσεων και τρόπων συμπεριφοράς «ανθρακομείωσης», ώστε να μπορέσουν να ελαττώσουν τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Το περιεχόμενο του προγράμματος της Ομάδας Μαχητών κατά του Άνθρακα πραγματεύεται τέσσερα θέματα:

  • ΝΕΡΟ, Πλαστική Ρύπανση στη Θάλασσα
  • ΦΩΤΙΑ, Απώλεια Βιοτόπου και Κλιματική Αλλαγή
  • ΓΗ,            Εδαφολογία και Κομποστοποίηση
  • ΑΕΡΑΣ, Πολιτιστικά Μνημεία και Κλιματική Αλλαγή

Δύο από αυτά τα θέματα θα επιλεχθούν από τους δασκάλους του κάθε συμμετέχοντος σχολείου για να υλοποιηθούν μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων μαζί με τους Εκπαιδευτές της Ομάδας Μαχητών σε δυο συνεδρίες των 90’ μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017. Περαιτέρω δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό θα διατεθούν στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να μπορέσουν υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους να διερευνήσουν  περαιτέρω τις θεματικές ενότητες.

Από την ΔΠΕ Δυτικής Αττικής θα επιλεγούν 16 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που διδάσκουν σε Γ΄ ή Δ΄ τάξη από 8 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης (δηλ. δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο που διδάσκουν σε δύο τμήματα της Γ΄ ή/και της Δ΄). Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν φέτος εγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα και ιδιαίτερα σε μία από τις θεματικές περιοχές του προγράμματος. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων που θα επιβεβαιώνεται με Πρακτικό.

Οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε όλες τις φάσεις του πιλοτικού προγράμματος, του οποίου η διάρθρωση είναι η εξής:

Α. Δια ζώσης συνάντηση: Επιμορφωτικό σεμινάριο για την Κλιματική Αλλαγή (4 δ.ω.*)

Β. Εφαρμογή προγράμματος στην τάξη από την Ομάδα Μαχητών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς (2 δ.ω. ανά επίσκεψη x 2 επισκέψεις = σύνολο 4 δ.ω.)

Γ. Πρακτική Εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς με προτεινόμενες δραστηριότητες (2 δ.ω. ανά θεματική x 2 θεματικές = σύνολο 4 δ.ω.)

Δ. Αξιολόγηση προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς (2 δ.ώ.)

Ε. Δικτύωση των σχολείων/Διάχυση του προγράμματος σε συνεργατική ιστοσελίδα wiki (3 δ.ω.)

ΣΤ. Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (3 δ.ω.)                                                                                                         *δ.ω.= διδακτικές ώρες

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών στην ΔΠΕ Δυτικής Αττικής θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 ώρες 17:00-20:00 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (Τέρμα Θεμιστοκλέους, τηλ. 2105574010, ΧΑΡΤΗΣ), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ώρα Εισήγηση
17.00 – 17.30 «Έναρξη – Καλωσόρισμα – Παιχνίδια Γνωριμίας και Σύσφιξη Ομάδας»

Βούλα Σαμαρά, Ψυχολόγος-Θεατροπαιδαγωγός

17.30 – 18.10 Παρουσίαση «Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις»

Δρ Βαγγέλης Κυριακίδης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Kent & Δρ Τζωρτζίνα Σπύρη, Διευθύντρια Προγράμματος «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα, Ελλάς»

18.10 – 18.20 H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων για την Αειφορία»

Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

18.20 – 19.50 «Εξοικείωση με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα»- Εργασία σε ομάδες»

Δρ Τζωρτζίνα Σπύρη, Διευθύντρια Προγράμματος «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα, Ελλάς», Βούλα Σαμαρά, Ψυχολόγος-Θεατροπαιδαγωγός,  Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής & Εκπαιδευτές της Ομάδας Μαχητών

19.50 – 20.00 Ολομέλεια- Κλείσιμο Σεμιναρίου

 

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο της δια ζώσης συνάντησης (4 διδ. ωρών) μπορούν να παρακολουθήσουν, εκτός από τους 16 εκπαιδευτικούς του επιμορφωτικού προγράμματος, και άλλοι 10 εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε τάξης, οι οποίοι δεν δεσμεύονται με τη συμμετοχή τους στην πρακτική εφαρμογή. Σύνολο εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο 16+10=26. Θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ή απλά να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο καλούνται να κάνουν αίτηση μέχρι Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/brJEGkdmB5xA55MB3

Τα ονόματα- τακτικών και αναπληρωματικών- θα κοινοποιηθούν στα προσωπικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία όλων των αιτούντων και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Αττικής. Η εφαρμογή του προγράμματος δεν εμπεριέχει κανένα κόστος.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s