Ο Δεκέμβρης σποροφυτεύει

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δράσεις σποροφύτευσης βελανιδιάς από τα σχολεία της Δυτικής Αττικής. Μαθητές από Δημοτικά και Νηπιαγωγεία μαζί με δασκάλες, δασκάλους και νηπιαγωγούς παίξαμε και συνεργαστήκαμε σε ένα κοινό σκοπό.

Εκμεταλλευτήκαμε τις λιακάδες του Δεκέμβρη και βγήκαμε στις σχολικές αυλές και τα κοντινά παρκάκια των πόλεών μας, γίναμε μια μεγάλη παρέα «κάτω από τον ίσκιο της γριάς βελανιδιάς» και βάλαμε με αγάπη στο χώμα τους σπόρους από τους οποίους θα γεννηθούν οι νέες αιωνόβιες βελανιδιές. Με τη δράση μας θέλουμε να εκφράσουμε την ανιδιοτελή αγάπη μας για το περιβάλλον της πόλης μας και για τις επόμενες γενιές που θα απολαύσουν τους καρπούς και τους ίσκιους των νέων βελανιδιών μας.

Με τις Αλκυονίδες μέρες του Ιανουαρίου θα βγούμε και έξω από τις πόλεις, στα δάση της Φυλής, του  Ασπροπύργου και των Μεγάρων, για να τα εμπλουτίσουμε με τις φυλλοβόλες και βραδύκαυστες βελανιδιές μας σε συνεργασία πάντα με τα τοπικά Δασαρχεία και την αρωγή των αντίστοιχων Δήμων.

Advertisements

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2018-2019

47376595_1057498964411354_165663202208645120_n.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 212004/Δ7/07-12-2018 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 ισχύουν τα παρακάτω:

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διασύνδεσης και συνεξέτασης των παραπάνω θεμάτων ως προς τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις τους, προσφέροντας ευκαιρίες προσέγγισης αειφορικών μοντέλων διαβίωσης.

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν από 2 έως 5 μήνες και υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109).

Τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται:

α) στις τάξεις Α΄- Δ΄ στο πλαίσιο (αα) της Ευέλικτης Ζώνης και (ββ) της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης.

β) στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄ στο πλαίσιο διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, αξιοποιούνται διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένου/ης του/της Συντονιστή/στριας.

Για τον αναλυτικό σχεδιασμό προγράμματος συμπληρώνεται το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται.

Τα προς υποβολή Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων εγκρίνονται, σε ειδική συνεδρίαση, από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, υποβάλλονται στις Υπεύθυνες Π.Ε. και Α.Υ. της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής, προκειμένου εκείνες να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για την τελική έγκριση των Προγραμμάτων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, αφού λάβει υπόψη του την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Οι μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκρίνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α΄109).

Τα εν λόγω προγράμματα σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα, που απασχολούν ιδίως τις τοπικές κοινωνίες και χρειάζεται να επιλυθούν με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό παρατίθεται στην επισυναπτόμενη Υ.Α. (σελ. 10, 11,12,13) ενδεικτική θεματολογία που αφορά στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού.

29425925_10211426663644189_4151131294591191263_n

Για την υποστήριξη των Προγραμμάτων οι Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών στον αριθμό τηλεφώνου 2131600830 για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων (χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας, θεωρητική και πρακτική υποστήριξη, καθορισμό συναντήσεων, ενημέρωση για δυνατότητες συνεργασίας με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς καθώς και με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς κλπ).

Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάρχει ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, CD-Rom, φυλλάδια, εκπαιδευτικά πακέτα κλπ), το οποίο δανείζεται στους εκπαιδευτικούς που εκπονούν Προγράμματα αντίστοιχης θεματικής.

Επίσης ενημερωτικό υλικό, που στοχεύει στην ουσιαστικότερη υλοποίηση των Προγραμμάτων, έχει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς χώρους: «Περιβάλλον και Παιδεία» (για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και «ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΔΡΩ» (για την Αγωγή Υγείας).

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

https://goo.gl/forms/fJ0MZjXfixzd0mGE2

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

https://goo.gl/forms/umxXnSk9p3D7ieEO2

γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:

https://goo.gl/forms/sOtWHTPo0CixT3kE3

 Μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί:

Α. Η κατάθεση του εντύπου Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων συνοδευόμενη από Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και Κατάλογο των μαθητών που υλοποιούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Β. Η συμπλήρωση της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος

Επισυνάπτονται:

  1. Η υπ’ αριθμ. 212004/Δ7/07-12-2018 Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  2. Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος (σε doc)

Κατεβάστε ολόκληρο το έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής 8019 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018-2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Ή ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

 

3η Επιστημονική Συνάντηση του «Νοιάζομαι και Δρω»

eksofillo-page-001.jpg

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια» η 3η Επιστημονική Συνάντηση για την Καλλιέργεια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στο Σχολείο με την οποία ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» για τη σχολική χρονιά 2017-18.

Στα τρία χρόνια υλοποίησης του προγράμματος έχουν συμμετάσχει συνολικά 38.400 μαθητές και 2.760 εκπαιδευτικοί από 481 σχολεία, που συνεργάστηκαν με περισσότερες από 1.600 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κοινωνικούς εταίρους αναπτύσσοντας εθελοντικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου θα εκπροσωπηθούν στην Αθήνα πολυμελείς ομάδες εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων από περισσότερα από 200 διαφορετικά σχολεία: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, ειδικά σχολεία, σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καλλιτεχνικά, πρότυπα και πειραματικά σχολεία και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από την Ξάνθη έως την Κρήτη και από τα Κουφονήσια και τη Λήμνο έως την Κέρκυρα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν τις δράσεις εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης που ανέπτυξαν με μαθητοκεντρική προσέγγιση και βιωματικές μεθόδους, προς όφελος του συνανθρώπου, του περιβάλλοντος, των ζώων, της ζωής στην κοινότητα ή για άλλο κοινωφελή σκοπό. Οι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους συνεργάστηκαν με κοινωνικούς εταίρους δίνοντας το φωτεινό παράδειγμα του εθελοντισμού και μύησαν ολόκληρες κοινωνίες στην κουλτούρα της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Η διήμερη συνεδριακή συνάντηση αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για το δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο συνεχίζει να επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας έμφαση κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-19) στην εμπέδωση των αξιών που συνδέονται με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τον ενεργό πολίτη, στη βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών και δράσεων των μαθητών, αλλά και στην ισότιμη συμμετοχή της οικογένειας, η οποία αποτελεί εταίρο του σχολείου στην καλλιέργεια θετικών στάσεων ζωής.

Ανυπομονούμε να δούμε και να ακούσουμε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς που Νοιάζονται και Δρουν, να μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες τους από το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Πατρών και έχει βραβευθεί επανειλημμένα για την ποιότητά του. Ευελπιστούμε σε ένα διήμερο έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους, ώστε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί το σχολείο της Προσφοράς, το σχολείο του Ανθρώπου και τους Πολίτες του Αύριο.

Το «Νοιάζομαι και Δρω» υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη και το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά το σχολικό έτος 2017-18 εφαρμόστηκε με ευγενικές δωρεές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη (Μεγάλοι Δωρητές), το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το «The Hellenic Initiative Australia» και το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα crowdfunding act4Greece και με την υποστήριξη της Aegean Airlines και της Blue Star Ferries.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» καθώς και για τις δράσεις των σχολείων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα της Επιστημονικής Συνάντησης εδώ Πρόγραμμα Εκδήλωσης Ολοκλήρωσης Ν&Δ 2017-2018_8-9.12.2018 (1)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων σε περιβαλλοντική δράση

velanidia.jpg

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, μέσω της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προσκαλεί τα σχολεία σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για περιβαλλοντική δράση με θέμα την ανάδειξη της αξίας της βελανιδιάς. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, τους Δήμους Ασπροπύργου και Φυλής και με επιστημονική στήριξη από ερευνητές του «ΕΛΓΟ Δήμητρα».

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη σχέση της βελανιδιάς με το αττικό τοπίο και ιδιαίτερα με το Θριάσιο Πεδίο, την οικονομική και πολιτιστική αξία του δέντρου αυτού και τους λόγους για τους οποίους αποτελεί μια βέλτιστη επιλογή για τις αναδασώσεις. Συμπληρωματικοί στόχοι είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν για την υποβάθμιση των βελανιδιών του Θριασίου Πεδίου και να αναλάβουν δράση για την προστασία τους.

Κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε δίωρη δράση σποροφύτευσης βελανιδιάς είτε σε πάρκα και παιδικές χαρές της γειτονιάς του σχολείου τους που έχουν υποδειχθεί από τους οικείους δήμους είτε σε περιαστικά δάση που έχουν υποδειχτεί από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής. Στους εκπαιδευτικούς θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και προτάσεις για αξιοποίησή του στην τάξη, καθώς και η δυνατότητα να επισκεφθούν τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους όπου υπάρχει συστάδα βελανιδιών από αναδάσωση.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 2131600830 και 6937280948 καθώς και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο perekp@dipe-dytik.att.sch.gr δηλώνοντας την τάξη και των αριθμό των μαθητών.

Η μετακίνηση των μαθητών προς το πεδίο θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με ευθύνη του σχολείου.

Σχολικές Βιβλιοθήκες στα σχολεία της Δυτικής Αττικής

40633412_10212664812837145_436124289339490304_n

Συγχαρητήρια στα 12 δημοτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής που μπαίνουν στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης!

Ευχόμαστε η λειτουργία τους να αποτελέσει ένα ανοικτό παράθυρο στον κόσμο για όλους τους μαθητές μας!

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Εδώ το ΦΕΚ2563Β/2 Ιουλίου 2018.

Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2018

34712626_10212001690059490_4585410344813330432_n

Η ιδιαίτερα πετυχημένη Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου, αποτέλεσε ένα σημαντικό πεδίο ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών σχετικά με παιδαγωγικές εφαρμογές μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους και αυτό των μαθητών και μαθητριών τους.

Η ανάπτυξη σχεδίων διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού στόχου, που εκφράζεται μέσα από το project, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν περισσότερο ελεύθερα από ότι κατά τη διάρκεια του κλασικού μαθήματος. Για αυτόν τον λόγο η προβολή του έργου των εκπαιδευτικών της Δυτικής Αττικής αποτελεί ένα ικανό σημείο αναφοράς για όσους υλοποίησαν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων- Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, αλλά και ενθάρρυνσης αυτών που δεν έχουν ακόμη προβεί σε σχετικές δράσεις.

Οι Υπεύθυνοι των τριών δράσεων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2017-2018 και προσμένουμε σε μελλοντικές συνεργασίες!

Στιγμιότυπα από τη Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας μπορείτε να δείτε στο άλμπουμ.

«Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς;»-Διάχυση των αποτελεσμάτων της Εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών

n4

Το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Μάνδρας Αττικής και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του, πραγματοποίησε πιλοτική Δράση/Εκστρατεία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας της Πέλλας με τίτλο «Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς;».

Η συγκεκριμένη Δράση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τις Δ/νσεις Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας-Σχολικές Δραστηριότητες (ΣΔ), τον ΣΣΝ Πέλλας και σε συνεργασία με τους Δήμους της Πέλλας, τις τοπικές ΕΛΜΕ και τους τοπικούς Συλλόγους  Εκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης. Απευθύνθηκε αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της ΠΕ Πέλλας και στους μαθητές τους. Εντάχθηκε στο έργο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που συντονίζεται από το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών και στα δύο τοπικά δίκτυα «Σκέφτομαι αειφορικά, δρω υπεύθυνα» και «Εθελοντισμός: Οι συνάνθρωποί σου σε χρειάζονται», που συντονίζονται αντίστοιχα από τις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης-ΣΔ.

Με ευθύνη του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών σχεδιάστηκε και λειτουργεί ιστότοπος με τίτλο http://toneroexeimnimi.blogspot.com/.

Αναλυτική περιγραφή της εκστρατείας στο έγγραφο του ΚΠΕ Έδεσσας_Γιαννιτσών Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς.doc_ ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ_2017-18 τ.