Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριότητων 2020-2021

Μπορείτε να κατεβάσετε την Απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής για την Έγκριση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων πατώντας εδώ.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 η υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ.

Η εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων προάγει τη συμμετοχικότητα των μαθητών στη διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης. Επιπρόσθετα καλλιεργεί μεταγνωστικές δεξιότητες που είναι το ζητούμενο στο σχολείο του 21ου αιώνα.

Σημειώνεται ότι φέτος λόγω των ειδικών καταστάσεων κανένα έγγραφο δεν θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή, ως εκ τούτουσχετικά με την υποβολή των Προγραμμάτων ισχύουν περιληπτικά τα παρακάτω:

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21:

«Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον-Υγεία-Πολιτισμός»

B. Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στην αντίστοιχη Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Προγράμματος:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  

https://forms.gle/HSFU6Q5y5qVEAY5r9

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

https://forms.gle/eSemjeSpF6TME6JB8

γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:

https://forms.gle/KTabgn8MvZDXBihu9

Γ. Αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020:

α) το Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και

β) η Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας) που υλοποιούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και στα 3 παρακάτω ηλ. ταχυδρομεία:

perekp@dipe-dytik.att.sch.gr και agygeias@dipe-dytik.att.sch.gr και polthem@dipe-dytik.att.sch.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες στο έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής εδώ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δράση ορνιθοπαρατήρησης στον Υγρότοπο Βουρκάρι Μεγάρων

Ενόψει της λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους (προαιρετικά και εκτός ωραρίου) στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν φέτος εξ αιτίας της πανδημίας και της αναστολής λειτουργίας των σχολείων για μεγάλο διάστημα, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 και ολοκλήρωσης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020. Αυτό αφορά όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συνεχίσουν τις δράσεις του ίδιου Προγράμματος και με την ίδια μαθητική ομάδα με την οποία το ξεκίνησαν. Δεν αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που αλλάζουν τάξη ή/και σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση Απολογισμού, τα Στατιστικά στοιχεία και την Έκδοση Βεβαιώσεων στο έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

env

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (ΠΕ), Πολιτιστικών  Θεμάτων (ΠΘ) ισχύουν τα παρακάτω:

  1. 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1.1 Σχεδιασμός

«…ο Διευθυντής, σε ειδική συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος στην Α/θμια… Ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος… Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων, τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που θα συμμετέχουν. Στη συνέχεια, με τις πληροφορίες αυτές συμπληρώνεται «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων»»

1.2. Έγκριση

«Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων… Για την τελική έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη της Επιτροπής, τους στόχους των προγραμμάτων και τις δυνατότητες των σχολείων σε ώρες και διδακτικό προσωπικό».

«Επισημαίνεται ότι στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία (ΕΑΕΠ) με το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο, στην ευέλικτη ζώνη αναφέρονται συγκεκριμένα θεματικά προγράμματα που εφαρμόζονται μία ώρα την εβδομάδα, ως εξής:

Α’ τάξη: Αγωγή Υγείας,

Β’ τάξη: Διατροφικές συνήθειες,

Γ’ τάξη: Κυκλοφοριακή Αγωγή,

Δ’ τάξη: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτά τα προγράμματα της Ευέλικτης Ζώνης μπορούν να τα υποβάλουν εκτός από το Σχολικό Σύμβουλο και στον αντίστοιχο Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να ενημερώνονται για επιπρόσθετο υλικό και θεματικές επιμορφωτικές εκδηλώσεις…

Οι Υπεύθυνοι/νες ΑΥ, ΠΕ, ΠΘ καθώς και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ελέγχουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.»

1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – Συμμετοχή των Εκπαιδευτικών

«Τα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος κατά κύριο λόγο στην ευέλικτη ζώνη και με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα μαθήματα. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα…. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα

1.5. Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα εκάστου προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων… για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους… Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΑΥ/ΠΕ/ΠΘ… Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις Σχολικές Δραστηριότητες ορίζεται ημέρα ή διήμερο παρουσίασης-προβολής των προγραμμάτων (γιορτές μαθητικής δημιουργίας) σε τοπικό επίπεδο.»

1.6. Συνεργασίες με άλλους φορείς

«Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει: έγκριση του φορέα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος), η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας»

1.7. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων

«Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

1.8. ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

«Στο πλαίσιο της κοινωνικά κριτικής διάστασης της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτικού γραμματισμού των μαθητών, με κυρίαρχες τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, δημοκρατίας, διαπολιτισμικότητας και αγωγής υγείας και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία των θεματικών ετών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ανθρώπινα δικαιώματα – Ενεργός πολίτης) την τρέχουσα σχολική χρονιά συνιστάται να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και ασύλου, με δεδομένα: α) τη διόγκωση του προσφυγικού προβλήματος και β) την ανάγκη ευαισθητοποίησης των μαθητών…

Οι Υπεύθυνοι Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και τα ΚΠΕ θα υποστηρίξουν με αντίστοιχες δράσεις την εκπόνηση σχετικών σχολικών προγραμμάτων.»

  1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

«Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων… παρακολουθούν, υποστηρίζουν τα αντίστοιχα προγράμματα των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.»

  1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

«Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ΚΠΕ με έγκριση μετακίνησης από τον/την Διευθυντή/ρια Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας.

Ενημερωθείτε για ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (Υπόδειγμα)

Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015

pic2

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη 2015 προκηρύσσεται διαγωνισμός εικαστικής δημιουργίας, αφίσας, με θέμα «Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης», ο οποίος θα διεξαχθεί μεταξύ των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οδηγίες για τον Διαγωνισμό διαβάστε στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

ÄÉÁÑÈÑÙÓÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ

Με τελική προθεσμία την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων των σχολείων που επιθυμούν οι μαθητές τους να επισκεφθούν ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να υλοποιήσουν ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Περιληπτικά επισημαίνουμε τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου:

1. Η αίτηση υποβάλλεται από έναν επιμορφωμένο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εκπαιδευτικό. Ο τύπος της αίτησης επισυνάπτεται στο έγγραφο.

2. Βασική προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επιμόρφωση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού από την ομάδα των εκπαιδευτικών-συνοδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

3. Επιπλέον, προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος.

4. Κάθε σχολείο, για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ, ένα εντός εμβέλειας και ένα εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες περιγράφονται στο έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010.

5. Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 13-1-2015.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διαβάστε εδώ την ανακοινοποίηση της εγκυκλίου ως προς τα προγράμματα των ΚΠΕ.

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ για την επίσκεψη του σχολείου σας σε ΚΠΕ.

Μια Εβδομάδα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Στις τρεις ημερίδες που διοργανώσαμε στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 παρουσιάστηκαν εξαιρετικές δουλειές από άξιους δασκάλους, στοχευμένα σχεδιασμένες με επιστημονική επάρκεια και παιδαγωγική αγάπη. Με αυτή την ευκαιρία γίναμε όλοι πιο πλούσιοι και πιο σοφοί, ανταλλάξαμε μεθόδους και ιδέες, μάθαμε μέσα από την πράξη και την εφαρμογή των συναδέλφων μας, «ζηλέψαμε» με την καλή έννοια, χαρήκαμε, υποσχεθήκαμε να καλύψουμε τα κενά μας, να βελτιωθούμε, να ανέβουμε ένα σκαλί πιο πάνω.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους δασκάλους και νηπιαγωγούς απ’ τα σχολεία του Ασπροπύργου, του Ζεφυρίου, της Φυλής, των Άνω Λιοσίων, των Μεγάρων και της Νέας Περάμου για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις των προγραμμάτων τους. Ειλικρινά μας συγκίνησαν όλους, γιατί έγινε φανερό για άλλη μια φορά πόσο προσφέρουν στους μαθητές τους απ’ το περίσσευμα του χρόνου τους και της καρδιάς τους. Γίναμε όλοι πιο σοφοί και γεμίσαμε από όμορφα συναισθήματα θαυμάζοντας ο ένας το χάρισμα του άλλου. Ένα συναίσθημα όμως κυριάρχησε σε όλους: η αισιοδοξία!!!

Πόση αισιοδοξία σε γεμίζει να ξέρεις ότι υπάρχουν στα σχολεία μας τόσοι σεμνοί δάσκαλοι με τόσο όμορφα χαρίσματα, που ποθούν να μοιραστούν τη δουλειά τους με τους άλλους, αυτό το ωραίο πάρε δώσε που μας χρειάζεται τόσο πολύ, για να αναθεωρήσουμε, να βελτιωθούμε, να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και τι κρίμα να υπάρχουν επίσημες δομές μέσα στην εκπαίδευση που στόχο έχουν να μπλοκάρουν, να φιμώνουν, να οικειοποιούνται αυτόν τον κοινό θησαυρό που είναι κτήμα ολονών μας.

Είμαστε σίγουροι πως όσο υπάρχουν δάσκαλοι με φιλότιμο και αγάπη, ο κόσμος θα πηγαίνει μπροστά. Όσο υπάρχουν δάσκαλοι με πνεύμα πρσφοράς, οι νέες γενιές έχουν οδοδείκτες ασφαλείς. Και αυτοί που οραματίζονται αλλαγές συνταρακτικές, ας ψάξουν να τις βρουν στον ταπεινό και οραματιστή δάσκαλο, στον δάσκαλο του δικού τους παιδιού. Γιατί οι θησαυροί είναι καλά κρυμμένοι, όπως εξάλλου τους αξίζει.

Τελικά οι ημερίδες της ΕΠΕ μας έφεραν πιο κοντά! Συμπέρασμα: η αλληλοεπιμόρφωση είναι η καλύτερη επιμόρφωση. Γιατί όλοι έχουμε να δώσουμε ο ένας στον άλλο και μάλιστα απ’ το περίσσευμα της καρδιάς μας.

Οι εκπαιδευτικοί που παρουσίασαν τη δουλειά τους: Διονυσία Τέντε, Βάσω Πετρογιώργου, Αγγελική Ηλία, Μαρίκα Πέππα, Σοφία Λουκίσσα, Σοφία Κωστάκη, Λευτέρης Τερζής, Γωγώ Σταυροπούλου, Αντιγόνη Κυριακάκη, Ελισάβετ Ταουφίκ, Κωνσταντίνα Ηλιοδρομίτη, Κυριακή Στάμου, Γιούλα Βλαχαντώνη, Ελένη Μερκουριάδου, Κώστας Σαπουντζής, Δέσποινα Ρούσσου, Μαίρη Αθανασίου, Περικλής Κωνσταντόπουλος, Μαρία Χαλκιώτου, Βιβή Τσαντή, Άννα-Μαρία Γιούνσεν, Αγγελική Κριαρά, Γεωργία Ακριτίδου, Σάσα Γρανούζη, Γλυκερία Τζοβάρα, Ντίνα Δημητροπούλου, Ελευθερία Λιόση, Βάνα Θεοδοσοπούλου, Ειρήνη Γιαννικοπούλου, Ντίνα Σύρμα, Στέλιος Μπαμπλέκης, Ελένη Πατσιοπούλου, Τζένη Αλεξοπούλου, Ζωή Μακρονάσιου, Χαράλαμπος Παναγιωτίδης, Παναγιώτης Γούσης, Δώρα Κατρακούλη, Καλαμιώτισσα Ρούσσου, Μάνθα Αποστολοπούλου, Κωνσταντίνα Καρρά, Βασιλική Παπαδάκη, Μαργαρίτα Κατρακούλη, Βασιλική Τσούκαλα, Πέπη Καλούδη, Ελπινίκη Εμμανουήλ, Ελένη Βαρελά, Φωτεινή Διακοπούλου, Δήμητρα Δάινα, Ελένη Ζκάγια, Φωτεινή Κοντοπούλου, Νεφέλη Σάπκα-Πουταχίδου, Ηλίας Μπαϊλης, Βασίλης Νταγλής.

(Συν)άδελφοι απ’ τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της Δυτικής Αττικής, σας ευχαριστώ!

Οι εισηγήσεις των συναδέλφων και οι υπόλοιπες δουλειές των σχολείων αναρτώνται συνεχώς στο Περιβαλλοντοσκόπιο.

Κατεβάστε την εισήγηση.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τις ημερίδες

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 167127//Γ7/15-10-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά την σχολική χρονιά 2014-2015 ισχύουν τα ακόλουθα:

Η διαδικασία ανάπτυξης Σχολικών Δραστηριοτήτων έχει ως εξής: Με την έναρξη του σχολικού έτους οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ ενημερώνουν τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ο Διευθυντής, σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται:

  • από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος
  • από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων
  • από μαθητές του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου.

Όταν συγκροτηθεί η ομάδα, ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και για τη δευτεροβάθμια τα ονοματεπώνυμα και των μαθητών που θα συμμετέχουν. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται με τις πληροφορίες αυτές «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 στην τοπική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατεβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο πατώντας εδώ.

Κατεβάστε μόνο το Σχέδιο Υποβολής πατώντας εδώ.

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-2014

Με απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Δυτικής Αττικής εγκρίνονται τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2013-14. Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε την απόφαση εδώ.

image072

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-2014 και ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014 τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κο Αθανάσιο Κυριαζή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων προς έγκριση είναι η Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος πατήστε εδώ.

3ο ζεφ

Επισημαίνουμε κάποια σημεία της εγκυκλίου:

1.2. Έγκριση
Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Οι Υπεύθυνοι/νες οφείλουν να παρακολουθούν την ομαλή και με ενεργό παρουσία των συμμετεχόντων εξέλιξη των προγραμμάτων, να υποστηρίζουν και να αξιολογούν τα υλοποιούμενα προγράμματα ευθύνης τους και μετά από σχετική έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση (ΣΕΠΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ., να οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς και να επιμορφώνουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Για όλα τα προαναφερόμενα μπορούν να συνεργάζονται με τμήματα Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, ΚΠΕ (προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), ΟΤΑ, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, μη κυβερνητικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες κ.α. ανάλογα με τις θεματικές των προγραμμάτων.

Οι Υπεύθυνοι/νες και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ελέγχουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αειφόρο Σχολείο – Αυλή σχολείου
Οι πηγές ενέργειας στο σχολείο και η συμπεριφορά της σχολικής κοινότητας για εξοικονόμηση ενέργειας , Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποιότητας των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας και του περιβάλλοντος στο σχολείο, Η σήμανση για την καθαριότητα, Η φροντίδα και η ευθύνη για την αυλή και την αίθουσα, …Οραματίζομαι το σχολείο του μέλλοντος… κ.α.

Αειφόρος κατοικία
Σχεδιασμός κτηρίων, οικισμών, πόλεων μέσα στη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη, Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, Ασφάλεια & επικινδυνότητα υλικών π.χ. επίπλων, ελαιοχρωμάτων, κλπ.
Ενεργειακό ζήτημα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι
Οι καθημερινές μας μετακινήσεις, Οι μεταφορές, Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας για θέρμανση-ψύξη, Τι ξοδεύουμε για ενέργεια , κλπ.

Τοπικό Περιβάλλον: το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα
Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω, Η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του πράσινου στο άμεσο περιβάλλον, Οι δραστηριότητες και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, παραλίες, κλπ.

Ελεύθεροι χώροι: Αξιοποίηση – Διαμόρφωση – Προστασία
Παιδικές Χαρές – Χώροι άθλησης – ψυχαγωγίας, Καταλληλότητα των χώρων ως προς την καθαριότητα, τα υλικά, την φροντίδα, την εθελοντική προσφορά στον έλεγχο και τη διατήρησή τους, Υιοθετώ και προστατεύω ένα άλσος, μία παραλία του τόπου μου.
Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου
Αλλαγή χρήσεων γης (Αστυφιλία και ανεργία, Οικολογική επιβάρυνση, Η σημασία του κτηματολογίου στην διαχείριση των χρήσεων γης).

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) : Παραγωγή τροφής από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (Υβρίδια, Άγριες ποικιλίες φυτών, Γενετικά τροποποιημένα φυτά, Επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον, την υγεία, την οικονομία, την κοινωνία), Παραδοσιακές τοπικές καλλιέργειες και η σχέση τους με την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών Υδάτινοι Πόροι Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υπερεκμετάλλευση – η σχέση οικονομίας και προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος, Ανάδειξη τοπικών παραδειγματικών χρήσεων γης οικονομικής κλίμακας με σεβασμό στα περιβάλλον

Η έννοια της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος

Οικοσυστήματα: Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων Βιοποικιλότητα: Απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές

Η έννοια της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος

Ατμόσφαιρα – Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, Τρύπα όζοντος Ρύπανση υδάτων Ρύπανση εδαφών Ραδιενεργός ρύπανση Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι Κλιματικές Αλλαγές

Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση Περιβάλλον και πόλεμος

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση Αστικά περιβάλλοντα:

Αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, Οδικά δίκτυα, Ηχητική ρύπανση, Περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων Οικιστική ανάπτυξη, Δημόσιος χώρος και περιβάλλον

Φυσικό Περιβάλλον, Σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, Αγροτική ανάπτυξη, Τουρισμός, Εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, Υιοθεσίες περιοχών Περιβάλλον και Μνημεία, Αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι Τοπίο και κατοίκηση, Υποβάθμιση του τοπίου Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση

Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, Μεταφορές, συγκοινωνίες

Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική ιστορία, Ιστορία μετακινήσεων, Φυσική ιστορία, Ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, Φυσικά Στοιχεία: Μυθολογία, Λαογραφία

Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και Τέχνη Το περιβάλλον ως έκθεμα: Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, Συλλογές εκθέματα, Περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές, Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών

Το περιβάλλον ως αφήγηση: Η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες:
o Φύση και Θρησκεία
o Περιβαλλοντική Ηθική
o Δημοκρατία, Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση
o Καταναλωτισμός και Περιβάλλον

Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές

Ποιότητα Ζωής Καταλληλότητα-επικινδυνότητα υλικών και κατασκευών Ασφάλεια στο σχολείο και στο σπίτι σε σχέση με τα αντικείμενα Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον-Τρόποι προφύλαξης Βιομηχανική ρύπανση –Γεωργική ρύπανση Βαρέα μέταλλα – Εντομοκτόνα – Φυτοφάρμακα – Βιοσυσσώρευση Ηλιακή ακτινοβολία. Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες Ηχορύπανση – Ένταση ήχου – Χάρτης θορύβου Κρυμμένη ρύπανση: Άρρωστα κτίρια – Ρύπανση εσωτερικών χώρων: συστήματα καύσης, κάπνισμα, κατασκευαστικά υλικά, ραδιενεργό ραδόνιο, υλικά καθαριότητας

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία: Προβλήματα Φτώχειας, Αναλφαβητισμού, Δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη & του παιδιού, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών, Ισότητα φύλων, Ρατσισμός, ξενοφοβία κ.ά.