Έγκριση της πρωτοβουλίας Σήμα Αειφόρου Σχολείου

aeiforo_sxoleio_pic

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται από το ΥΠΠΕΘ η πρωτοβουλία «Σήμα Αειφόρου Σχολείου», η οποία συντονίζεται από την ΜΚΟ Αειφόρουμ και την Έδρα της Unesco ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς είναι συμβατή με τις παιδαγωγικές απαιτήσεις και τους γενικούς στόχους Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πεδίο. Ως εκ τούτου, εγκρίνεται η συνέχιση της εφαρμογής της σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Τοπικό Δίκτυο: “Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις” κατά το σχ. έτος 2016-17

009-2_orig

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 συνεχίζει τη λειτουργία του Τοπικού Δικτύου με τίτλο:

“Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις”.

Το Τοπικό Δίκτυο συντονίζεται από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου και Αγωγής Υγείας Γεωργίτσα Σταματοπούλου. Το δίκτυο εντάσσεται στις δράσεις της «Έδρας UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Μεσόγειο», υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή κ. Μιχαήλ Σκούλλου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σκοπός του ΤΔ είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τρόπους και πρακτικές που συνδέονται με τις αειφορικές λειτουργίες του σχολείου.

ΣΤΟΧΟΙ

Το ΤΔ έχει κύριο στόχο τον συντονισμό και την υποστήριξη των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Δυτικής Αττικής, τα οποία επιθυμούν να  μετασχηματιστούν σε αειφόρα, καθώς και την ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ τους και με ολόκληρη την σχολική κοινότητα, την ενίσχυση πρωτοβουλιών διασχολικών συνεργασιών και συνεργασιών με την τοπική κοινότητα, την επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο μετασχηματισμός των σχολείων σε αειφόρα γίνεται με τη μεθοδολογία της ολιστικής σχολικής προσέγγισης (whole school approach) και την επεξεργασία των 8 Πυλώνων Εισόδου: 1. Δημοκρατία- συμμετοχή 2. Προαγωγή της μάθησης 3. Προαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού 4. Αειφορικό κτίριο και αυλή 5. Εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσιμες μετακινήσεις 6. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων 7. Προαγωγή της Υγείας 8. Από την τοπική στην παγκόσμια κλίμακα.

Οραματικά, το Σχολείο ως Αειφόρο προάγει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιεργεί πνεύμα ομαδικό, προωθεί διαδικασίες συνεργασίας, δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι με τα κοινά και τη διαχείρισή τους. Το Σχολείο ως Αειφόρο διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες μέσα από βιωματικές μεθόδους μάθησης, που τους ενεργοποιούν στην κατάκτηση της γνώσης. Το Σχολείο ως Αειφόρο δίνει τη δυνατότητα σε όλους να νοιάζονται και να παρεμβαίνουν ενεργητικά στο χώρο τους διαμορφώνοντας οι ίδιοι τα παιδαγωγικά κριτήρια. Κατ’ επέκταση τα Αειφόρα Σχολεία λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες όλων των εμπλεκόμενων μελών τους: της διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, της τοπικής κοινότητας.

Το Αειφόρο Σχολείο θέτει τα θεμέλιά του στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προάγει την Υγεία, τον Πολιτισμό και την προστασία του Περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, για να προχωρήσει πέρα από αυτά σε μια ολιστική προσέγγιση των δράσεών του.

Συνοπτικά το Σχολείο, για να μετασχηματιστεί σε Αειφόρο, κινείται σε τρεις άξονες:

 • μετασχηματίζει το χώρο του (τις αίθουσες, τους διαδρόμους, την αυλή, τον κήπο)
 • μετασχηματίζει τις μεθόδους διδασκαλίας (προάγοντας σε μεγάλο βαθμό τις βιωματικές, ανακαλυπτικές, ερευνητικές, ομαδοσυνεργατικές μεθόδους)
 • μετασχηματίζει τις σχέσεις των εμπλεκομένων μελών του με τακτικές συνελεύσεις και συνεργασίες προάγοντας τη δημοκρατία και την ισοτιμία.

Επιστημονική Επιτροπή

 1. Μιχαήλ Σκούλλος, ΕΚΠΑ/Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την αειφόρο ανάπτυξη και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στη Μεσόγειο
 2. Αγγελική Τρικαλίτη, δρ Χημείας, τ. Σχ. Σύμβουλος Χημικών, Συντονίστρια Προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”
 3. Μαρίνα Δεδούλη, δρ Ψυχολόγος, τ. Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Μέλος ΠΟ Προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”
 4. Βαρβάρα Νίκα, δρ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70
 5. Κατερίνα Καζέλα, δρ Σχ. Σύμβουλος ΠΕ60
 6. Μαρία Δημοπούλου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Α΄ Αθήνας

Συντονιστική Επιτροπή

 1. Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
 2. Γωγώ Σταματοπούλου, Υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα επιλεγούν κατά την πρώτη συνάντηση του ΤΔ από τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στα πλαίσια του Τοπικού Δικτύου θα αναπτυχθούν διασχολικές συνεργασίες και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία μέσω συνεργασιών των σχολείων με τοπικούς φορείς. Επίσης θα αναπτυχθούν συνεργασίες με τα αντίστοιχα Τοπικά Δίκτυα που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πιλοτικά σε άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Αττικής, καθώς επίσης και με πανελλήνιες αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων φορέων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΚΠΑ -Τμήμα ΤΕΑΠΗ, ΚΠΕ Ελευσίνας, ΚΠΕ Δραπετσώνας, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, ΣΣΝ Γ΄ Αθήνας, Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα υλοποιηθεί κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με έμφαση στη συμμετοχική και βιωματική εργασία. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν τις σχετικές επιμορφώσεις δρώντας πολλαπλασιαστικά και μεταφέροντας το πνεύμα της αειφορίας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι δραστηριότητες του Τοπικού Δικτύου θα διαχέονται διαδικτυακά μέσα από την Ιστοσελίδα http://sxoleioaeiforo.weebly.com/, που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η διάρκεια λειτουργίας του ΤΔ θα είναι ετήσια, θα αφορά τη σχολική χρονιά 2016-2017 και ενδέχεται να παραταθεί μετά το πέρας της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Για να ενταχθεί ένα σχολείο στο Τοπικό Δίκτυο απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) Η υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ή σχετικών δράσεων

β) Η ενεργός συμμετοχή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας και δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών για τα Δημοτικά σχολεία, ενώ για τα Νηπιαγωγεία αντίστοιχα, της Προϊσταμένης και μίας τουλάχιστον Νηπιαγωγού.

Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα σχολεία που είχαν συμμετάσχει στο δίκτυο κατά το σχολικό έτος 2015-16 και επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία αυτή, όσο και  σε αυτά που επιθυμούν να πάρουν μέρος για πρώτη φορά φέτος.

Προσκαλούνται τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Τοπικό Δίκτυο να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν με φαξ στο 2131600847 μέχρι τις 16/12/2016.

*Η φωτογραφία είναι από το 2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων όπου τα νηπιάκια κατέθεσαν τις προτάσεις του για το σχεδιασμό της αυλής τους με την μέθοδο του world cafe.

2o «ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ 17-20 Ιουλίου 2016

Spetses photos

A photo from Spetses, Öùôïãñáößåò ÓðÝôóåò

Το Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών/Έδρα της UNESCO για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, οργανώνουν το «Θερινό Πανεπιστήμιο» με θέμα:

«ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε»

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε φορείς που ασχολούνται με την αειφορία, σε φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.

Στο σεμινάριο αυτό ακολουθείται η φιλοσοφία και η μεθοδολογία του προγράμματος «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε» το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. Πρωτ. 118/Γ7/ 2/1/2014). Για τη φιλοσοφία αυτή μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα και στον ΟΔΗΓΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

http://www.aeiforosxoleio.gr/?page_id=2206

Θα ασχοληθούμε με τις διαδικασίες που απαιτούνται για το χτίσιμο ενός αειφόρου σχολείου. Θα ακολουθήσουμε βιωματικές μεθόδους μέσα από παιδαγωγικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, μελέτες πεδίου και διερευνητικές μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν και εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες. Θα μελετήσουμε το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού και θα διερευνήσουμε τις απόψεις των κάτοικων και των τοπικών φορέων για τα θέματα της αειφορίας. Θα συνδιοργανώσουμε με την κοινότητα των Σπετσών κοινές εκδηλώσεις. Μερικές εικόνες από τις δράσεις του 1ου «Θερινού Πανεπιστημίου» μπορείτε να δείτε στο φωτογραφικό υλικό στο: https://www.youtube.com/watch?v=BYWC_bTs_Cs.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 17-20 Ιουλίου στις Σπέτσες στις εγκαταστάσεις της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών. Η έναρξη θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής 17 Ιουλίου. Τα βιωματικά εργαστηριακά μαθήματα θα αρχίζουν στις 9.00, ολοκληρώνονται στις 14.00. Τα απογεύματα θα είναι αφιερωμένα στην ερευνητική εργασία.

Το κόστος συμμετοχής είναι 110 Ευρώ.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται ηλεκτρονικά εδώ μέχρι 18 Ιουνίου 2016.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας θα βρείτε στο έγγραφο.

2ο Σεμινάριο του Τοπικού Δικτύου «Σχολείο Αειφόρο»

CommunicationSkills_1440149047

Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπ/σης οργανώνει βιωματικό σεμινάριο με θέμα:

«Επικοινωνιακή Διάδραση στο Σύλλογο Διδασκόντων».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου 2016 στο 2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων (Φυλής 48– τηλ. 2102475355 ) και ώρες 16.30-20.00.

Βασικός του στόχος θα είναι η παρουσίαση της επικοινωνιακής διάδρασης στο Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολείου, καθώς και η καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και σεβασμού με βιωματικό τρόπο.

Εμψυχώτρια θα είναι η κα Μαρίνα Δεδούλη, ψυχολόγος – Διδάκτωρ Παιδαγωγικής.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της επιμόρφωσης των εκπ/κών που είναι μέλη στο Τοπικό Δίκτυο της Διεύθυνσης: «Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις».

Λόγω της βιωματικής μορφής του, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα. Ως εκ τούτου, θα επιλεγούν δύο, το πολύ, εκπαιδευτικοί ανά σχολική μονάδα. Προτείνεται ο ένας από τους δύο να είναι  ο/η Διευθυντής, -ντρια, ο /η Υποδιευθυντής,-ντρια, η Προϊσταμένη.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί:

http://goo.gl/forms/NL3JehCsOz

Επιμορφωτική ημερίδα για το αειφόρο σχολείο

102

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής και Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, Β΄, Δ’ Αθήνας, Δυτικής και Ανατολής Αττικής προγραμματίζει την υλοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας διάρκειας 5 διδακτικών ωρών τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 με θέμα:

«Το Αειφόρο σχολείο στην πράξη».

Χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι οι εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας (Αλ. Παναγούλη & Μονεμβασιάς 1, Δραπετσώνα, τηλ.: 2104624627).

Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί τόσο για πρακτικές που σχετίζονται με το αειφόρο σχολείο στο διεθνή χώρο, όσο και για τοπικά δίκτυα αειφόρου σχολείου και τις ιδιαιτερότητές τους. Το βιωματικό μέρος της ημερίδας στοχεύει στον εφοδιασμό των εκπαιδευτικών με κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία που προετοιμάζουν το σχολείο και τους μαθητές/τριες για τον μετασχηματισμό της σχολικής κοινότητας σε αειφόρο οργανισμό. Για το σκοπό αυτό, θα υλοποιηθούν δύο παράλληλα εργαστήρια, τα οποία θα επικεντρωθούν το ένα στη διερεύνηση των αναγκών και των ερωτημάτων τα οποία το αειφόρο σχολείο ως «σχολείο που νοιάζεται» έρχεται να καλύψει, και το άλλο στην ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 75-80 εκπαιδευτικούς. Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής μπορούν να συμμετάσχουν έως 10 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συντελέσουν ώστε να μετασχηματιστούν τα σχολεία τους σε αειφόρα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα υπάρχει λίστα αναπληρωματικών.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Α/βάθμια Δυτικής Αττικής μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι Δευτέρα 28 Μαρτίου ώρα 12:00 στην ηλεκτρονική φόρμα:

http://goo.gl/forms/6lDNmD7aeP  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

16.00-16.30 Προσέλευση – Εγγραφές
16.30-17.40 Παρουσίαση θεματολογίας/στοχοθεσίας σεμιναρίου Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας
16.40-17.10 Το αειφόρο σχολείο μέσα από διεθνείς πρακτικές Θεολογία Αβδελλή, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Δραπετσώνας
17.10-17.40 Πρωτοβουλίες υποστήριξης των αειφόρων σχολείων: Το παράδειγμα των Τοπικών Δικτύων της Α’ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών και Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Π.Ε. Α΄ Αθήνας & Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Π.Ε. Δυτικής Αττικής
17.40-17.50 Διάλειμμα
17.50 -18.10 Γνωριμία και χωρισμός σε ομάδες
18.10-20.10 Παράλληλα εργαστήρια
20.10-20.30 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια
20:30-20:45 Αξιολόγηση-Λήξη ημερίδας

 

Εισηγήσεις στο σεμινάριο του Τοπικού Δικτύου για το αειφόρο σχολείο

 

Παρουσίαση των στόχων του Τοπικού Δικτύου της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής «Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις» από τις συντονίστριες Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας σε σεμινάριο που έγινε στο 7ο ΔΣ Ασπροπύργου στις 5-3-2016 στα πλαίσια του δικτύου.

Παρουσίαση του Προγράμματος «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» από την συντονίστριά του δρ Αγγελική Τρικαλίτη.

Παρουσίαση ιστορικής εξέλιξης της μεθόδου του World cafe από την Ιωάννα Ντίνου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ΄Αθήνας.

«Ίδρυση και Συγκρότηση Τοπικού Δικτύου για το Αειφόρο Σχολείο»

empower-tree

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνέχεια της από 26/1/2016 με Αρ. Πρωτ. Φ23/277 πρόσκλησής της προς τα σχολεία, εγκρίνει την Ίδρυση Τοπικού Δικτύου για τη σχολική χρονιά 2015-2016 με τίτλο:

«Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις».

Το ΤΔ θα συντονίζεται από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου και Αγωγής Υγείας Γωγώ Σταματοπούλου. Το δίκτυο εντάσσεται στις δράσεις της «Έδρας UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Μεσόγειο», υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή κ. Μιχαήλ Σκούλλου.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σκοπός του ΤΔ είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τρόπους και πρακτικές που συνδέονται με τις αειφορικές λειτουργίες του σχολείου.

 

ΣΤΟΧΟΙ

Το ΤΔ έχει κύριο στόχο τον συντονισμό και την υποστήριξη των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Δυτικής Αττικής, τα οποία επιθυμούν να  μετασχηματιστούν σε αειφόρα, καθώς και την ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ τους και με ολόκληρη την σχολική κοινότητα, την ενίσχυση πρωτοβουλιών διασχολικών συνεργασιών και συνεργασιών με την τοπική κοινότητα, την επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο μετασχηματισμός των σχολείων σε αειφόρα γίνεται με τη μεθοδολογία της ολιστικής σχολικής προσέγγισης (whole school approach) και την επεξεργασία των 8 πυλώνων εισόδου: 1. Δημοκρατία- συμμετοχή 2. Προαγωγή της μάθησης 3. Προαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού 4. Αειφορικό κτίριο και αυλή 5. Εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσιμες μετακινήσεις 6. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων 7. Προαγωγή της Υγείας 8. Από την τοπική στην παγκόσμια κλίμακα.

 

Οραματικά, το Σχολείο ως Αειφόρο προάγει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιεργεί πνεύμα ομαδικό, προωθεί διαδικασίες συνεργασίας, δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι με τα κοινά και τη διαχείρισή τους. Το Σχολείο ως Αειφόρο διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες μέσα από βιωματικές μεθόδους μάθησης, που τους ενεργοποιούν στην κατάκτηση της γνώσης. Το Σχολείο ως Αειφόρο δίνει τη δυνατότητα σε όλους να νοιάζονται και να παρεμβαίνουν στο χώρο τους ενεργητικά διαμορφώνοντας οι ίδιοι τα παιδαγωγικά κριτήρια. Κατ’ επέκταση τα Αειφόρα Σχολεία λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες όλων των εμπλεκόμενων μελών τους: της διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, της τοπικής κοινότητας.

 

Το Αειφόρο Σχολείο θέτει τα θεμέλιά του στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προάγει την Υγεία, τον Πολιτισμό και την προστασία του Περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, για να προχωρήσει πέρα από αυτά σε μια ολιστική προσέγγιση των δράσεών του.

 

Συνοπτικά το Σχολείο, για να μετασχηματιστεί σε Αειφόρο, κινείται σε τρεις άξονες:

 • μετασχηματίζει το χώρο του (τις αίθουσες, τους διαδρόμους, την αυλή, τον κήπο)
 • μετασχηματίζει τις μεθόδους διδασκαλίας (προάγοντας σε μεγάλο βαθμό τις βιωματικές, ανακαλυπτικές, ερευνητικές, ομαδοσυνεργατικές μεθόδους)
 • μετασχηματίζει τις σχέσεις των εμπλεκομένων μελών του με τακτικές συνελεύσεις και συνεργασίες προάγοντας τη δημοκρατία και την ισοτιμία.

 

Επιστημονική Επιτροπή

 1. Μιχαήλ Σκούλλος, ΕΚΠΑ/Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την αειφόρο ανάπτυξη και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στη Μεσόγειο
 2. Αγγελική Τρικαλίτη, δρ Χημείας, τ. Σχ. Σύμβουλος Χημικών, Συντονίστρια Προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”
 3. Μαρίνα Δεδούλη, δρ Ψυχολόγος, τ. Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Μέλος ΠΟ Προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”
 4. Γιώργος Παυλικάκης, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04
 5. Βαρβάρα Νίκα, δρ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70
 6. Κατερίνα Καζέλα, δρ Σχ. Σύμβουλος ΠΕ60
 7. Μαρία Δημοπούλου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Α΄ Αθήνας

 

Συντονιστική Επιτροπή

 1. Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
 2. Γωγώ Σταματοπούλου, Υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
 3. Σταμάτα Βαβούλη, Διευθύντρια 7ου Δ.Σ. Ασπροπύργου
 4. Ασημίνα Πισπιρίγκου, Προϊσταμένη 2ου Νηπ/γείο Άνω Λιοσίων
 5. Χαράλαμπος Παναγιωτίδης, δάσκαλος 2ου Δ.Σ. Νέας Περάμου

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Για να ενταχθεί ένα σχολείο στο Τοπικό Δίκτυο απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) Η υλοποίηση ποικιλίας Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων)

β) Η ενεργός συμμετοχή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας και δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών για τα Δημοτικά σχολεία, ενώ για τα Νηπιαγωγεία αντίστοιχα της Προϊσταμένης και μίας τουλάχιστον Νηπιαγωγού.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
1 5ο ΔΣ Ελευσίνας Παναγιώτα Αντωνιάδη Ελπινίκη Μιχάλη
Ιουλία Δρετάκη
Ευφροσύνη Δόβα
Δέσποινα Λάσκου
Βασιλική Ιωάννου
Γεώργιος Στρούζας
Αθηνά Λακιάρα
Αικατερίνη Ρεπόρτερ
2 2ο ΔΣ Ασπροπύργου Διονυσία Τέντε Αγγελική Ηλία
Βασιλική Πετρογιώργου
Μαρία Σαργιώτη
Ευστρατία Καρασαββίδου
Σοφία Λουκίσα
Μαρία Πέππα
Μαρία Ιωάννα Κουκουλά
Ελένη Αποστόλου
Βαία Ντελή
3 1ο ΔΣ Ασπροπύργου Ιωάννης Συμεωνίδης Ελένη Λιάκου
Θεοδώρα Γρομητσάρη
Σοφία Κωστάκη
Ελένη Πανουκλιά
4 7ο ΔΣ Ασπροπύργου Σταμάτα Βαβούλη Διονυσία Γιώτη
Ελένη Ζαίμη
Κωνσταντίνος Σαπουντζής
5 9ο ΔΣ Μεγάρων Ελευθερία Καλαϊτζή Ελένη Βαρελά
Αικατερίνη Παπαφράγκου
6 2ο ΔΣ Νέας Περάμου Ευγενία Αλεξοπούλου Ελένη Αγερικού
Χαράλαμπος Παναγιωτίδης
7 ΔΣ Φυλής Χρυσούλα Κρομμύδα Μαρία Παπαναστασίου
Ελένη Χαρατσάρη
Νίκη Φαρατζή
8 5ο Νηπ Ελευσίνας Βασιλική Σκουρλή Θεοδώρα Πουρή
Γαρυφαλιά Τζίκα
9 Νηπιαγωγείο Φυλής Γεωργία Παπαθανασίου Ευαγγελία Κατσαρού
Σοφία Τσίπρα
10 2ο Νηπ Άνω Λιοσίων Πολυχρονίτσα Ιωαννίδου Ασημίνα Πισπιρίγκου
Σοφία Μαριάννα
11 2ο Νηπ Ζεφυρίου Χαλκιώτου Μαρία Γεωργία Σκεπετάρη
Χριστίνα Παπαγιάννη
12 3ο Νηπ Μεγάρων Φωτεινή Κοντοπούλου Κυριακοπούλου Αικατερίνη
13 8ο Νηπ Μεγάρων Σοφία Μητροπούλου Βασιλική Μακρυγιάννη
Παγώνα Λουκά
14 6ο Νηπ Μεγάρων Κωνταντίνα Δουφεξή

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στα πλαίσια του Τοπικού Δικτύου θα αναπτυχθούν διασχολικές συνεργασίες και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία μέσω συνεργασιών των σχολείων με τοπικούς φορείς. Επίσης θα αναπτυχθούν συνεργασίες με τα αντίστοιχα Τοπικά Δίκτυα που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πιλοτικά σε άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Αττικής, καθώς επίσης και με πανελλήνιες αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων φορέων.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας

Τομέας Δημόσιας Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα υλοποιηθεί κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με έμφαση στη συμμετοχική και βιωματική εργασία. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν τις σχετικές επιμορφώσεις δρώντας πολλαπλασιαστικά και μεταφέροντας το πνεύμα της αειφορίας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.

 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι δραστηριότητες του Τοπικού Δικτύου θα διαχέονται διαδικτυακά μέσα από Ιστοσελίδα,  που θα δημιουργηθεί στην πορεία για τον σκοπό αυτό.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η διάρκεια λειτουργίας του ΤΔ θα είναι ετήσια, θα αφορά τη σχολική χρονιά 2015-2016 και ενδέχεται να παραταθεί μετά το πέρας της.

 

Ίδρυση Τοπικού Δικτύου “Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις”- Πρόσκληση για συμμετοχή

1

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής προτίθεται να ιδρύσει νέο Τοπικό Δίκτυο για τη σχολική χρονιά 2015-2016 με τίτλο:

“Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις”,

το οποίο θα συντονίζεται από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου και Αγωγής Υγείας Γωγώ Σταματοπούλου. Το δίκτυο εντάσσεται στις δράσεις της «Έδρας UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Μεσόγειο», υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή κ. Μιχαήλ Σκούλλου.

Το Τοπικό Δίκτυο έχει κύριο στόχο τον συντονισμό και την υποστήριξη των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Δυτικής Αττικής, τα οποία επιθυμούν να  μετασχηματιστούν σε αειφόρα με τη μεθοδολογία της ολιστικής σχολικής προσέγγισης (whole school approach) και την επεξεργασία των 8 πυλώνων εισόδου:

 1. Δημοκρατία – συμμετοχή
 2. Προαγωγή της μάθησης
 3. Προαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού
 4. Αειφορικό κτίριο και αυλή
 5. Εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσιμες μετακινήσεις
 6. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 7. Προαγωγή της Υγείας
 8. Από την τοπική στην παγκόσμια κλίμακα.

Οραματικά, το Σχολείο ως Αειφόρο προάγει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιεργεί πνεύμα ομαδικό, προωθεί διαδικασίες συνεργασίας, δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι με τα κοινά και τη διαχείρισή τους. Το Σχολείο ως Αειφόρο διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες μέσα από βιωματικές μεθόδους μάθησης, που τους ενεργοποιούν στην κατάκτηση της γνώσης. Το Σχολείο ως Αειφόρο δίνει τη δυνατότητα σε όλους να νοιάζονται και να παρεμβαίνουν στο χώρο τους ενεργητικά διαμορφώνοντας οι ίδιοι τα παιδαγωγικά κριτήρια. Κατ’ επέκταση τα Αειφόρα Σχολεία λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες όλων των εμπλεκόμενων μελών τους: της διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, της τοπικής κοινότητας.

Το Αειφόρο Σχολείο θέτει τα θεμέλιά του στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προάγει την Υγεία, τον Πολιτισμό και την προστασία του Περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, για να προχωρήσει πέρα από αυτά σε μια ολιστική προσέγγιση των δράσεών του. Στα πλαίσια του Τοπικού Δικτύου θα αναπτυχθούν διασχολικές συνεργασίες και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.

Συνοπτικά το Σχολείο, για να μετασχηματιστεί σε Αειφόρο, κινείται σε τρεις άξονες:

 • μετασχηματίζει το χώρο του (τις αίθουσες, τους διαδρόμους, την αυλή, τον κήπο)
 • μετασχηματίζει τις μεθόδους διδασκαλίας (προάγοντας σε μεγάλο βαθμό τις βιωματικές, ανακαλυπτικές, ερευνητικές, ομαδοσυνεργατικές μεθόδους)
 • μετασχηματίζει τις σχέσεις των εμπλεκομένων μελών του με τακτικές συνελεύσεις και συνεργασίες προάγοντας τη δημοκρατία και την ισοτιμία.

Για να ενταχθεί ένα σχολείο στο Τοπικό Δίκτυο απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) Η υλοποίηση ποικιλίας Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων)

β) Η ενεργός συμμετοχή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας και δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών για τα Δημοτικά σχολεία, ενώ για τα Νηπιαγωγεία αντίστοιχα της Προϊσταμένης και μίας τουλάχιστον Νηπιαγωγού.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τις σχετικές επιμορφώσεις δρώντας πολλαπλασιαστικά και μεταφέροντας το πνεύμα της αειφορίας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη του Δικτύου, για τα οποία θα υπάρξει προσεχής ανακοίνωση-προκήρυξη. Οι δραστηριότητες του Τοπικού Δικτύου θα διαχέονται διαδικτυακά μέσα από Ιστολόγιο που θα δημιουργηθεί στην πορεία για τον σκοπό αυτό.

Επιστημονική Επιτροπή

 1. Μιχαήλ Σκούλλος, ΕΚΠΑ/Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την αειφόρο ανάπτυξη και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στη Μεσόγειο
 2. Αγγελική Τρικαλίτη, δρ Χημείας, τ. Σχ. Σύμβουλος Χημικών, Συντονίστρια Προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”
 3. Μαρίνα Δεδούλη, δρ Ψυχολόγος, τ. Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Μέλος ΠΟ Προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”
 4. Γιώργος Παυλικάκης, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04
 5. Βαρβάρα Νίκα, δρ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70
 6. Κατερίνα Καζέλα, δρ Σχ. Σύμβουλος ΠΕ60
 7. Μαρία Δημοπούλου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Α΄ Αθήνας

 Συντονιστική Επιτροπή

 1. Παναγιώτης Σπύρου, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
 2. Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
 3. Γωγώ Σταματοπούλου, Υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

Τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. θα συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς κατά την πρώτη Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου, αμέσως μετά την συγκρότησή του.

Προσκαλούνται τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Τοπικό Δίκτυο να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την αποστείλουν με φαξ στο 2131600847 μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου.

Κατεβάστε το έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής.

Διευρύνοντας τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στη σχολική κοινότητα – Παραδείγματα για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και της συνεργασίας

 

Διευρύνοντας τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στη σχολική κοινότητα-1.jpg

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται ενδιαφέροντα παραδείγματα σχολείων σχετικά με την οργάνωση και τη συμμετοχή στη σχολική κοινότητα, τα οποία αντλήσαμε από τα δύο πανελλαδικά σεμινάριά μας με τίτλους «Ποιες είναι οι αναγκαίες διεργασίες για το χτίσιμο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε;» (ΕΛΛΕΤ, 21/6/2014) και «Διεργασίες για το χτίσιμο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε» (Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ 1/11/2014), από το Θερινό Πανεπιστήμιο στις Οινούσσες (21-26/7/2014), από το Διεθνές Συμπόσιο ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όραμα-δράσεις-προοπτικές και από τις εκθέσεις του 2013-14 των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κατεβάστε όλο το τεύχος σε pdf πατώντας εδώ ή πάνω στην εικόνα.

Έγκριση της πρωτοβουλίας «Σήμα Αειφόρου Σχολείου»

logo

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εγκρίνει την πρωτοβουλία «Σήμα Αειφόρου Σχολείου» της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Για κάθε πληροφορία και υποστήριξη τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.aeiforum.eu ή να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους στην ηλεκτρονική διεύθυνση aeiforo@gmail.com.

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες.