Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό πρόγραμμα μικτής μάθησης για την Κλιματική Αλλαγή

maxresdefault

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής προσκαλεί εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν φέτος σε Γ΄ και Δ΄ τάξη για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα μικτής μάθησης για την κλιματική αλλαγή που στηρίζεται στο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα», εγκεκριμένο από το ΥΠΠΕΘ με αρ. πρωτ. Φ14/ΜΚ/5555/22273/Δ1/10-02-2017.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και να εφοδιαστούν με γνώσεις για την παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Με την πρακτική εφαρμογή των ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος «Ομάδα μαχητών κατά του Άνθρακα» οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες διδασκαλίας και προσαρμογής σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και αξιολόγησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή του επιμορφωτικού προγράμματος έχει σχεδιαστεί από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και την Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα και θα είναι διάρκειας 20 διδακτικών ωρών, για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα πιστοποιηθούν με αντίστοιχη βεβαίωση επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με μία δια ζώσης συνάντηση, πρακτική εφαρμογή στην τάξη και επικοινωνία/υποστήριξη από την Υπεύθυνη Π.Ε.

Αναλυτικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα», είναι μια εκπαιδευτική, περιβαλλοντική και επιστημονική περιπέτεια που βασίζεται στις αρχές της δημιουργικής έκφρασης σε συνδυασμό με την Π.Ε. και στόχο έχει να ενισχύσει τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών και να αναπτύξει τις διανοητικές τους δεξιότητες πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα αυτό της κλιματικής αλλαγής.

Γενικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν ολιστικά το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής και να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους οι καθημερινές μας δραστηριότητες επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει το πλαίσιο για την ανάπτυξη κριτικής λήψης αποφάσεων και τρόπων συμπεριφοράς «ανθρακομείωσης», ώστε να μπορέσουν να ελαττώσουν τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Το περιεχόμενο του προγράμματος της Ομάδας Μαχητών κατά του Άνθρακα πραγματεύεται τέσσερα θέματα:

 • ΝΕΡΟ, Πλαστική Ρύπανση στη Θάλασσα
 • ΦΩΤΙΑ, Απώλεια Βιοτόπου και Κλιματική Αλλαγή
 • ΓΗ,            Εδαφολογία και Κομποστοποίηση
 • ΑΕΡΑΣ, Πολιτιστικά Μνημεία και Κλιματική Αλλαγή

Δύο από αυτά τα θέματα θα επιλεχθούν από τους δασκάλους του κάθε συμμετέχοντος σχολείου για να υλοποιηθούν μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων μαζί με τους Εκπαιδευτές της Ομάδας Μαχητών σε δυο συνεδρίες των 90’ μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017. Περαιτέρω δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό θα διατεθούν στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να μπορέσουν υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους να διερευνήσουν  περαιτέρω τις θεματικές ενότητες.

Από την ΔΠΕ Δυτικής Αττικής θα επιλεγούν 16 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που διδάσκουν σε Γ΄ ή Δ΄ τάξη από 8 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης (δηλ. δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο που διδάσκουν σε δύο τμήματα της Γ΄ ή/και της Δ΄). Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν φέτος εγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα και ιδιαίτερα σε μία από τις θεματικές περιοχές του προγράμματος. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων που θα επιβεβαιώνεται με Πρακτικό.

Οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε όλες τις φάσεις του πιλοτικού προγράμματος, του οποίου η διάρθρωση είναι η εξής:

Α. Δια ζώσης συνάντηση: Επιμορφωτικό σεμινάριο για την Κλιματική Αλλαγή (4 δ.ω.*)

Β. Εφαρμογή προγράμματος στην τάξη από την Ομάδα Μαχητών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς (2 δ.ω. ανά επίσκεψη x 2 επισκέψεις = σύνολο 4 δ.ω.)

Γ. Πρακτική Εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς με προτεινόμενες δραστηριότητες (2 δ.ω. ανά θεματική x 2 θεματικές = σύνολο 4 δ.ω.)

Δ. Αξιολόγηση προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς (2 δ.ώ.)

Ε. Δικτύωση των σχολείων/Διάχυση του προγράμματος σε συνεργατική ιστοσελίδα wiki (3 δ.ω.)

ΣΤ. Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (3 δ.ω.)                                                                                                         *δ.ω.= διδακτικές ώρες

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών στην ΔΠΕ Δυτικής Αττικής θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 ώρες 17:00-20:00 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (Τέρμα Θεμιστοκλέους, τηλ. 2105574010, ΧΑΡΤΗΣ), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ώρα Εισήγηση
17.00 – 17.30 «Έναρξη – Καλωσόρισμα – Παιχνίδια Γνωριμίας και Σύσφιξη Ομάδας»

Βούλα Σαμαρά, Ψυχολόγος-Θεατροπαιδαγωγός

17.30 – 18.10 Παρουσίαση «Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις»

Δρ Βαγγέλης Κυριακίδης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Kent & Δρ Τζωρτζίνα Σπύρη, Διευθύντρια Προγράμματος «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα, Ελλάς»

18.10 – 18.20 H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων για την Αειφορία»

Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

18.20 – 19.50 «Εξοικείωση με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα»- Εργασία σε ομάδες»

Δρ Τζωρτζίνα Σπύρη, Διευθύντρια Προγράμματος «Ομάδα Μαχητών κατά του Άνθρακα, Ελλάς», Βούλα Σαμαρά, Ψυχολόγος-Θεατροπαιδαγωγός,  Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής & Εκπαιδευτές της Ομάδας Μαχητών

19.50 – 20.00 Ολομέλεια- Κλείσιμο Σεμιναρίου

 

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο της δια ζώσης συνάντησης (4 διδ. ωρών) μπορούν να παρακολουθήσουν, εκτός από τους 16 εκπαιδευτικούς του επιμορφωτικού προγράμματος, και άλλοι 10 εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε τάξης, οι οποίοι δεν δεσμεύονται με τη συμμετοχή τους στην πρακτική εφαρμογή. Σύνολο εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο 16+10=26. Θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ή απλά να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο καλούνται να κάνουν αίτηση μέχρι Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/brJEGkdmB5xA55MB3

Τα ονόματα- τακτικών και αναπληρωματικών- θα κοινοποιηθούν στα προσωπικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία όλων των αιτούντων και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Αττικής. Η εφαρμογή του προγράμματος δεν εμπεριέχει κανένα κόστος.

Advertisements

Η κλιματική αλλαγή ως σύμπτωμα της άγριας ανάπτυξης

epimelitirio

«Η κλιματική αλλαγή ως σύμπτωμα της άγριας ανάπτυξης»

είναι το θέμα της παρέμβασης της κ. Μαρίας Καραμανώφ, Προέδρου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος, Αντιπροέδρου του ΣτΕ, στην Ημερίδα »Κλιματική Αλλαγή-επιπτώσεις στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, μέτρα ανάσχεσης και προσαρμογής», που πραγματοποιεί το Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας, στις 29 Μαΐου 2016 (11:00πμ-14:30μμ) στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την κλιματική αλλαγή GREEEN

NGO OCEAN green network

2Η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

20-22 Απριλίου 2015

Για την εκπαιδευτική πολιτική που θα σχεδιασθεί σε κάθε χώρα και κάθε εκπαιδευτική μονάδα που θα αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή.

 • Σχολεία πανεπιστήμια και φορείς από 10 χώρες που δημιούργησαν ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο που η λειτουργία του χρηματοδοτείται  από την Ε.Ε (n° 539963-LLP-1-2013-DECOMENIUSCNW under the Agreement n° 2013-4156/001-001) για την κλιματική αλλαγή  συναντήθηκαν στην Άγκυρα της Τουρκίας και στο πειραματικό σχολείο METU του Πανεπιστημίου  της Άγκυρας  για να εξετάσουν την ανάπτυξη του Δικτύου στα σχολεία ,την συμμετοχή τους με πρωτότυπες εκπαιδευτικές πολιτικές που μπορούν να τις αναρτήσουν στην πλατφόρμα GREEENHOUSE.
 • Την διαδικασία της απονομής βραβείων σε σχολεία με πρωτότυπες δράσεις
 • 14 άτομα από 7 διαφορετικές χώρες συναντήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε κυκλική εναλλαγή ομάδων με θεματογραφία την κλιματική αλλαγή σε συντονισμό με την WWF Τουρκίας και σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου.
 • Προωθήθηκε η ανταλλαγή προτύπων – μοντέλων βέλτιστων πρακτικών, ως βάση για τη δημιουργία νέων προσεγγίσεων  και μεθόδων εργασίας στα σχολεία
 • Συζητήθηκε η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Greeen Awards που θα γίνει το 2015 και to 2016 για τα σχολεία με πρότυπες εκπαιδευτικές προσέγγισης. Συζητήθηκαν και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, ημερίδες κατάρτισης, συζητήσεις με ειδικούς, και εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια.
 • Επίσης τα σχολεία θα συμμετέχουν ανά χώρα σε μια δραστηριότητα μεγάλης εμβέλειας. Τα συμμετέχοντα σχολεία σε συνεργασία με τον αντίστοιχο υπεύθυνο φορέα της χώρας θα προτείνουν τον τρόπο χώρο και χρόνο που θα γίνει.
 • Όσα σχολεία συμμετέχουν στο Network GREEEN οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τις ανάγκες τους θα επιμορφωθούν από ειδικούς  και στην on line πλατφόρμα και οι μαθητές επίσης από ειδικούς που οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα ζητήσουν από τον φορέα που εκπροσωπεί την κάθε χώρα.

Τα σχολεία, υπεύθυνοι φορέων, υπεύθυνοι Περιβαλλοντικών κέντρων και εκπαιδευτικών δράσεων μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα να αναρτήσουν link και εκπαιδευτικά σενάρια που να αναδεικνύεται η δουλειά τους. Επίσης να αντλούν πληροφόρηση και να ανταλλάσουν πρακτικές

Ήδη έχουν γίνει 3 Webinar s –σεμινάρια με διαφορετική θεματογραφία και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον

 • Η προκήρυξη διαγωνισμού και βραβείων μεταξύ των μαθητών των σχολείων θα γίνει καταρχάς το Νοέμβριο του 2015 και θα έχει σαν θέμα ένα μικρό VIDEO που οι μαθητές θα παρουσιάσουν την δουλειά τους πρωτότυπα .
 • Το επόμενο βραβείο θα προκηρυχτεί τον Απρίλιο του 2016

Ένα παράδειγμα  μιας μικρής transmedia story:  https://storify.com/KMGNE/change-the-rules-of-the-game

Εκεί μπορείτε επίσης να ανακοινώνετε δράσεις, φωτογραφίες  link …και να παρακολουθείτε τις προκηρύξεις  για τα βραβεία και τα webinars

 • Τα βραβευθέντα σχολεία θα  παραστούν στην Στοκχόλμη στην βράβευση του σχολείου τους η στην Αυστρία  ανάλογα
 • Η μη κερδοσκοπική  εταιρεία O.C.E.A.N  NGO  που εκπροσωπεί στο Δίκτυο αυτό στην Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε  στην Άγκυρα από την συντονίστρια κ. Σκούφη –Κατσιδονιώτη  Δήμητρα .

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα να αναρτήσουν πρακτικές δικές τους σε ένα ειδικό έντυπο  και να συμμετέχουν  στον διαγωνισμό.

Μπορείτε  επικοινωνήσετε με την Συντονίστρια για την Ελλάδα και για τον O.C.E.A.N για κάθε  πληροφορία

Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη

Καραολή και Δημητρίου 44

12461 Χαϊδάρι

+306977468770  +302105813797

 email  dkatssk@gmail.com

UNESCO: Καλές πρακτικές στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

unesco climate change

Ένα τεύχος 75 σελίδων με καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια της δεκαετίας της UNESCO αφιερωμένης στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το κατεβάζετε πατώντας εδώ ή επάνω στην εικόνα.

«Δράση για το κλίμα!» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η «Δράση για το Κλίμα!» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS.

Οι μαθητές ενσωματώνουν στην καθημερινότητα τους δράσεις για την προστασία του κλίματος

Το πρόγραμμα «Δράση για το κλίμα!» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την προστασία του παγκόσμιου κλίματος.

δράση για το κλίμα

Στόχοι του προγράμματος

Μέσω του προγράμματος «Δράση για το κλίμα!», οι μαθητές:

 • Ενημερώνονται για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες και τις επιπτώσεις του.
 • Αντιλαμβάνονται τον καθοριστικό ρόλο των ίδιων στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
 • Ανακαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να προστατέψουν το κλίμα.

Οι μαθητές γίνονται “δάσκαλοι” των μεγάλων, παρασύροντάς τους σε δράση.

Αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και διεκδικούν ένα βιώσιμο μέλλον, εξοικονομώντας ενέργεια και προσπαθώντας όσο μπορούν να βάλουν τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας στη ζωή τους.

Εκτός από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις εξειδικευμένων συνεργατών του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στα σχολεία:

 • Δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την Κλιματική Αλλαγή, επικεντρωμένο στο σχολείο και την ανάληψη δράσεων από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Σχεδιάστηκε η εκπαιδευτική ιστοσελίδα www.climateactions.gr, η οποία χρησιμοποιείται σαν εργαλείο από εκπαιδευτικούς και μαθητές, με εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό, παιχνίδια, πειράματα, ιδέες.
 • Υλοποιούνται σεμινάρια για εκπαιδευτικούς προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και “καλές πρακτικές”, αλλά και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Αν επιθυμείτε να οργανώσετε κάποια δράση για την κλιματική αλλαγή επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στο τηλέφωνο 2108228795 ή στείλτε e-mail: schools@medsos.gr

Σεμινάριο για την κλιματική αλλαγή

Το Κ.Π.Ε.  Στυλίδας-Υπάτης διοργανώνει ετήσια Πανελλήνια συνάντηση- επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο δεκαεπτά (17) διδακτικών ωρών για εκπαιδευτικούς, καθώς και συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής, στα πλαίσια των δράσεων του Εθνικού θεματικού δικτύου «Κλιματικές Αλλαγές -Ακραία Καιρικά Φαινόμενα».
κπε στυλίδας copyΤο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, στην Στυλίδα, στις  1 & 2 Φεβρουαρίου 2014  θα έχει ως θέμα:
«Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή.  Η πρόληψή τους, πρόκληση για τον ενεργό πολίτη»
και  απευθύνεται:
–  Σε εκπαιδευτικούς και υπευθύνους Π.Ε. ή σχολ. δραστηριοτήτων,  που συμμετέχουν ως μέλη ή αναπληρωματικά μέλη  του συντονιστικού  του δικτύου.
– Σε Υπευθύνους, αναπληρωτές Υπευθύνους και μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ που ανήκουν στα συντονιστικά ή τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ του δικτύου (2 μέλη από κάθε ΚΠΕ).
-Στους Υπευθύνους Π.Ε. ή σχολικών δραστηριοτήτων, των οποίων σχολεία της διεύθυνσής τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο.
– Σε εκπαιδευτικούς που εκπονούν προγράμματα Π.Ε. με θέμα τις «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα» και το σχολείο τους συμμετέχει ήδη ή επιθυμεί να ενταχθεί στο Εθνικό θεματικό δίκτυο «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα»
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του Κ.Π.Ε. Στυλίδας Υπάτης.
Aίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο
Αίτηση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο
Οι παραπάνω αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perekp@dipe-dytik.att.sch.gr μέχρι τις 17-12-2013.
Εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες για το ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ θα βρείτε στο ιστολόγιο http://climatikesallages.blogspot.com/

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ… Παίζουμε;

99 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

… για μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου &
για όσους άλλους ενδιαφέρονται

Θέματα που αφορούν στη σύγχρονη κλιματική αλλαγή και στις επιδράσεις της στη βιοποικιλότητα προσεγγίζονται στη ψηφιακή έκδοση του ΚΠΕ Καστοριάς «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ… Παίζουμε;», ένα παιχνίδι 99 ερωτήσεων για την κλιματική αλλαγή και συναφή θέματα.

Θα το βρείτε πατώντας στην εικόνα.

ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΖΟΥΜΕ;