Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-20

53439621_10214561768021940_2076430135711498240_n

Σχετ.: 1) Φ13/17836/Δ7/7-2-2020 ΥΠΑΙΘ 2)Φ23/107/13-1-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΤΗ ΔΠΕ Δ.Α.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής σας ενημερώνει ότι οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων), βάσει της με αρ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, δύνανται μεταξύ των άλλων να αιτηθούν εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών τους σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα με τους μαθητές τους. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του ΚΠΕ από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί η συνάφεια του προγράμματος που εκπονούν με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ (τα βρίσκετε εδώ), το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.

Οι σχολικές μονάδες για κάθε πρόγραμμα ΠΕ, ΑΥ ή ΠΘ που εκπονούν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε δύο (2) ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολική μονάδα, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι δύο (2): μία (1) επίσκεψη σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας όπου ανήκει το σχολείο και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας. Για το τρέχον σχολικό έτος οι νομοί εμβέλειας των ΚΠΕ παραμένουν οι ίδιοι (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010). Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι ενδιαφερόμενες σχολικές ομάδες μπορούν να πραγματοποιούν επισκέψεις μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Υλοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Π.Δ. 79/2017 (109Α’) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των σχολείων της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής που υλοποιούν εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ, ΑΥ ή ΠΘ) βάσει της με Α.Π. Φ23/107/13-1-2020 Απόφασης Δ/ντή ΔΠΕ Δυτικής Αττικής περί Έγκρισης Προγραμμάτων 2019-2020 μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 21/02/2020 στο σύνδεσμο:

https://forms.gle/NVg4LzjDrWwwsb9e7

Διαβάστε το έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής εδώ 1293 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΠΕ.

Υπόμνημα Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και Μελών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Νέες Δομές Εκπαίδευσης

DSC_0715b

Προς τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: “Κριτική ανάγνωση – πρόταση στο σχέδιο του Υπουργείου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου”

κ. Υπουργέ,

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Υπουργείου, με την παρουσία σας, το σχέδιο του Υπουργείου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου. Η πρόταση αυτή αιφνιδίασε όλους εμάς που εργαζόμαστε για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων  και την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Περιβάλλοντος, στην προαγωγή και αγωγή της Υγείας και στον Πολιτισμό.

Στην εν λόγω πρόταση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

•    Η εν μέρει ή εν όλω αναδιάρθρωση ή αντικατάσταση του υπάρχοντος πλαισίου δεν προκύπτει ως αναγκαία καθώς δε λαμβάνει υπόψη της την πρόσφατη αξιολόγηση των ΚΠΕ ούτε έχει γίνει καμία κριτική αποτίμηση και εντοπισμός των ενδεχόμενων αδυναμιών της ισχύουσας δομής των  Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

•    Δεν διαφαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, που κατατίθενται κάθε χρόνο και περιλαμβάνουν: α) τα υλοποιηθέντα από τα σχολεία προγράμματα, β) τις εκτός ωραρίου επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και τις δράσεις με τα σχολεία που διοργανώνουν οι ίδιοι, γ) τις τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσουν σε συνεργασία με ποικίλους φορείς.

•    Η νέα δομή ανακοινώθηκε χωρίς να προηγηθεί δημοκρατική διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους χρήστες των υφιστάμενων δομών και εργαζόμενους σε αυτές (μαθητές, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές Σχολείων, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και άλλων Δομών, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για το έργο τους, την αποτελεσματικότητά τους και για κατάθεση προτάσεων βελτίωσής τους.

….

Για να διαβάσετε ολόκληρο το Υπόμνημα με τις προτάσεις καθώς και τους υπογράφοντες πατήστε εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

kep1-1038x779

Η εγκύκλιος με Αριθ. Πρωτ. : 200064/Δ2/23/11/2016 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αφορά τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που έχουν καταθέσει και υλοποιούν εγκεκριμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2016-2017. Περιλαμβάνει πίνακα με όλα τα ΚΠΕ της χώρας με τα αντίστοιχα προγράμματά τους και τις τάξεις στις οποίες αυτά απευθύνονται. Περιλαμβάνει επίσης τα Θεματικά Δίκτυα στα οποία μπορούν τα σχολεία να ενταχθούν λόγω συναφούς θεματολογίας του προγράμματός τους.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ περιλαμβάνεται στις 9 διδακτικές επισκέψεις που δικαιούνται τα τμήματα ανά σχολική χρονιά. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στα προγράμματα με διανυκτέρευση μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι τάξεις Ε΄και Στ΄.

Οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολείο, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος είναι δύο: μία (1) σε ΚΠΕ εντός της εμβέλειας του οποίου το σχολείο ανήκει, και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής ανήκει στην εμβέλεια των παρακάτω ΚΠΕ: (Αττικής) ΚΠΕ Ελευσίνας, ΚΠΕ Δραπετσώνας, ΚΠΕ Αργυρούπολης, ΚΠΕ Λαυρίου και (Εκτός Αττικής) ΚΠΕ Κορθίου, ΚΠΕ Στυλίδας & Υπάτης, ΚΠΕ Καρπενησίου, ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας, ΚΠΕ Μεσολογγίου, ΚΠΕ Καλαμάτας, ΚΠΕ Ομηρούπολης,  ΚΠΕ Σικυωνίων.

Την αίτηση καταθέτετε στην/στον Υπεύθυνη/ο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υπηρετείτε μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016.

Η εγκύκλιος εδώ.

Η αίτηση σε μορφή doc εδώ.

Εγκρίσεις μετακινήσεων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ÄÉÁÑÈÑÙÓÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ

Ενημερωτικά, σχετικά με τις εγκρίσεις μετακινήσεων για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μπορούμε να ανατρέξουμε στο Προεδρικό Διάταγμα 201/1998 (ΦΕΚ161/Α/1998) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στα παρακάτω εδάφια.

Άρθρο 13 Παράγραφος 3. Εκδρομές – διδακτικές επισκέψεις

α. Γενικά:

3) Όλες οι μετακινήσεις εκτός νομού, εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης.

δ. Ειδικές ρυθμίσεις:

ii. Επισκέψεις με διανυκτέρευση για ειδικούς λόγους εντός ή και εκτός Ελλάδας πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, πραγματοποιούνται με έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Π. Ε. και μπορεί να περιλαμβάνουν και διανυκτέρευση.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα 201 σε pdf και σε word.

Επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

ÄÉÁÑÈÑÙÓÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ

Με τελική προθεσμία την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων των σχολείων που επιθυμούν οι μαθητές τους να επισκεφθούν ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να υλοποιήσουν ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Περιληπτικά επισημαίνουμε τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου:

1. Η αίτηση υποβάλλεται από έναν επιμορφωμένο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εκπαιδευτικό. Ο τύπος της αίτησης επισυνάπτεται στο έγγραφο.

2. Βασική προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επιμόρφωση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού από την ομάδα των εκπαιδευτικών-συνοδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

3. Επιπλέον, προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος.

4. Κάθε σχολείο, για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ, ένα εντός εμβέλειας και ένα εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες περιγράφονται στο έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010.

5. Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 13-1-2015.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διαβάστε εδώ την ανακοινοποίηση της εγκυκλίου ως προς τα προγράμματα των ΚΠΕ.

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ για την επίσκεψη του σχολείου σας σε ΚΠΕ.

Λειτουργία Εθνικών Θεματικών Δικτύων για το 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εγκριθεί από τη αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ και λειτουργούν τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. που θα βρείτε κατεβάζοντας την Εγκύκλιο.

Τα σχολεία δηλώνουν στους υπεύθυνους, ανάλογα με το θέμα του προγράμματός τους, σε ποιο δίκτυο θέλουν να συμμετέχουν και οι υπεύθυνοι αποστέλουν τις δηλώσεις* στα ΚΠΕ το αργότερο μέχρι 29-11-2013.

θάλασσαΟι Συντονιστικές Επιτροπές των Δικτύων, στη συνέχεια, ενημερώνουν τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα σχολεία της περιοχής τους που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Η συμμετοχή σε Δίκτυο παρέχει στο σχολείο που εκπονεί περιβαλλοντικό πρόγραμμα τα παρακάτω πλεονεκτήματα

  1. χορήγηση καλής ποιότητας υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού
  2. προτεραιότητα του σχολείου σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο συγκεκριμένο ΚΠΕ
  3. προτεραιότητα των εκπαιδευτικών του Δικτύου στα σεμινάρια που διοργανώνει το ΚΠΕ.

Η λειτουργία των δικτύων διέπεται από τη με αρ. πρωτ. 127856/Γ7/29-11-2006. Θα ακολουθήσει συμπληρωματικός πίνακας, σε περίπτωση που εγκριθεί η λειτουργία και άλλων δικτύων.

*Τη δήλωση για κάθε δίκτυο την βρίσκετε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ΚΠΕ.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Α) Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επισκέψεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), οι οποίες είναι δωρεάν. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΚΠΕ είναι:

  1. Η εκπόνηση Εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος.
  2. Η προηγούμενη επιμόρφωση ενός συνοδού εκπαιδευτικού στην Π.Ε.

Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει είναι μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία (1) εκτός εμβέλειας. Όλες οι αιτήσεις των σχολείων της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής για επισκέψεις στα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 29-11-2013 στο perekp@dipe-dytik.att.sch.gr.

Β) Το νεοσύστατο ΚΠΕ Ελευσίνας (Κοντούλη 60, τηλ. 2105546808) συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας και μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής υλοποιεί τα παρακάτω  ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Παράκτια Ελευσίνα- Μια γειτονιά του Σαρωνικού (Ε΄, Στ΄ Δημοτικού)
  • Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες… στην αειφορία (Ε΄, Στ΄ Δημοτικού)

Η επίσκεψη στο ΚΠΕ Ελευσίνας γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

kpe elefs

Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Κατεβάστε την Αίτηση.

Δείτε τα ΚΠΕ στων οποίων την εμβέλεια ανήκει η Α/βάθμια Δυτικής Αττικής μαζί με τα προγράμματά τους.

 

Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης*

Σε μια προσπάθειά μας να κάνουμε ευρύτερα γνωστά τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως υποστηρικτική δομή των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δημοσιεύσουμε τον παρακάτω κατάλογο.

Παροτρύνουμε τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει κάποιο πρόγραμμα να ενταχθούν στο αντίστοιχο με το θέμα τους Δίκτυο, ώστε να προμηθευτούν εκπαιδευτικό υλικό, να έχουν προτεραιότητα στις επιμορφωτικές συναντήσεις και να επωφελούνται από την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση καλών πρακτικών των σχολείων του δικτύου.

diktyologo.jpg

Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται εν καιρώ.

Περιληπτικές πληροφορίες για κάθε δίκτυο μπορείτε να δείτε σε αυτή τη σελίδα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεντρωτικό έγγραφο πατώντας εδώ.

* Ευχαριστούμε το συνάδελφο Δημήτρη Γκότζο, υπεύθυνο ΠΕ Α/βάθμιας Β΄Αθήνας για την αρχική σταχυολόγηση και τη θεματική κατηγοριοποίηση που έκανε.

Το 3ο Δημοτικό Νέας Περάμου στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς

Με το βιντεάκι που ακολουθεί ένα μέρος της δουλειάς που κάνουν για την ελιά τρία τμήματα του 3ου ΔΣ Νέας Περάμου παρουσιάστηκε στο τριήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΠΕ Καλαμάτας στις 5, 6 και 7  Απριλίου στα πλαίσια του εθνικού δικτύου ΕΛΙΑ. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν «Ενεργοί πολίτες και αειφόρος διαχείριση στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς», έγινε σε συνεργασία με το ΤΕΙ Καλαμάτας και στόχο είχε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο δίκτυο ΕΛΙΑ.

Στο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη συμμετέχουν οι τάξεις Γ1, Γ2, Δ με τις εκπαιδευτικούς αντίστοιχα Μαρκέλλα Θεοδοσίου, Αργυρώ Κωστή και Βιργινία Γαλώνη. Τις δράσεις συντονίζει ο διευθυντής Χρήστος Γκαμπένης.

Με τις δράσεις που επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί ήθελαν να τονίσουν κυρίως δύο πτυχές του προγράμματος: Η μία πτυχή είναι η βιωματική, οι μαθητές έγιναν παραγωγοί και καταναλωτές των προϊόντων της ελιάς, αφού βίωσαν και ένιωσαν με όλες τους τις αισθήσεις τον τρόπο, την κούραση, τις γεύσεις, τις μυρωδιές. Για όλους αυτούς τους λόγους το λάδι το ονόμασαν «το λάδι των αισθήσεων».

Η άλλη πτυχή του θέματος που τονίστηκε είναι η κοινωνική, γιατί από μέσα από αλλεπάλληλες συζητήσεις, προβληματισμούς και προτάσεις οι μαθητές αποφάσισαν το λάδι που παρήγαγαν με τον ιδρώτα τους να χορηγείται σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη, γι’ αυτό και το ονόμασαν «το λάδι της αγάπης».

Οι μαθητές ωφελήθηκαν πολλαπλά από αυτές τις δράσεις,  γιατί αφενός συνδέσανε τα βιώματά τους με τα βιώματα των ελαιοκαλλιεργητών διαχρονικά, ανακάλυψαν καινούριες γεύσεις, άγνωστες σε αυτούς μέχρι τώρα, ανακάλυψαν νέα εδέσματα από την μεσογειακή διατροφή τα οποία αποφάσισαν να εισαγάγουν στη διατροφή τους και αφετέρου ανέπτυξαν αισθήματα και αξίες συμμετοχικότητας στις εργασίες, αγάπης και αλληλεγγύης προς τους «άγνωστους» συνανθρώπους τους που έχουν ανάγκη.

Παρακολουθήστε την μικρή ταινία με τις δράσεις των μαθητών πατώντας πάνω στην εικόνα.

film

Επισκέψεις σε ΚΠΕ 2012-2013

Εξαιρετικά επείγουσα η εγκύκλιος για τη διαδικασία επισκέψεων των σχολικών ομάδων στα ΚΠΕ. Η εγκύκλιος που εκδόθηκε σήμερα 17/12 από  τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στους υπευθύνους την 18/12. Ενημερωθείτε διαβάζοντας ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.  Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή επεξεργάσιμη από αυτόν τον σύνδεσμο.

Περιληπτικά σας ενημερώνουμε ότι:

1. Βάσει της εγκυκλίου ο εκπαιδευτικός που θα κάνει την αίτηση πρέπει να είναι επιμορφωμένος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

2. Την αίτηση την καταθέτετε στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2012 κι εκείνη προωθεί λίστα των σχολείων στο αντίστοιχο ΚΠΕ μέχρι 11 Ιανουαρίου 2013.

3. Κάθε σχολική ομάδα έχει δικαίωμα για επίσκεψη σε 1 ΚΠΕ εντός εμβέλειας και 1 εκτός εμβέλειας.

4. Στους προσεχείς μήνες θα εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και το νεοϊδρυθέν ΚΠΕ Ελευσίνας, για τα οποία θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

5. Οι ημερομηνίες των επισκέψεων θα ρυθμιστούν με συνεννόηση δική σας και του ΚΠΕ.

6. Τα ΚΠΕ του νομού μας και τα αντίστοιχα προγράμματα τα σχετικά με τη θεματολογία σας είναι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΠΕ Αργυρούπολης Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, στο σχολείο, στην πόλη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΚΠΕ Αργυρούπολης Δασικές πυρκαγιές-Αίτια, πρόληψη, αποκατάσταση τοπίου Το δάσος- Το περιαστικό πράσινο
ΚΠΕ Δραπετσώνας Περιαστικό πράσινο
ΚΠΕ Λαυρίου Το δάσος έχει τη δική του ιστορία-Εθνικός Δρυμός Σουνίου Ένα δάσος γεννιέται-Φυσική αναγέννηση σε καμμένες περιοχές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δεν πετάω… ανακυκλώνω
ΚΠΕ Λαυρίου Τίποτα δεν πάει χαμένο- Διαχείριση απορριμμάτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ-ΛΙΜΑΝΙ
ΚΠΕ Αργυρούπολης Το νερό-Η θάλασσα
ΚΠΕ Δραπετσώνας Το λιμάνι του Πειραιά χτες… σήμερα Θαλάσσια ζωή και αλιεία στο Σαρωνικό
ΚΠΕ Λαυρίου Γιαλό… Γιαλό- Θαλάσσια οικοσυστήματα
ΤΑ ΚΠΕ ΣΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ.