Υπόμνημα Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και Μελών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Νέες Δομές Εκπαίδευσης

DSC_0715b

Προς τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: “Κριτική ανάγνωση – πρόταση στο σχέδιο του Υπουργείου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου”

κ. Υπουργέ,

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Υπουργείου, με την παρουσία σας, το σχέδιο του Υπουργείου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου. Η πρόταση αυτή αιφνιδίασε όλους εμάς που εργαζόμαστε για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων  και την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Περιβάλλοντος, στην προαγωγή και αγωγή της Υγείας και στον Πολιτισμό.

Στην εν λόγω πρόταση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

•    Η εν μέρει ή εν όλω αναδιάρθρωση ή αντικατάσταση του υπάρχοντος πλαισίου δεν προκύπτει ως αναγκαία καθώς δε λαμβάνει υπόψη της την πρόσφατη αξιολόγηση των ΚΠΕ ούτε έχει γίνει καμία κριτική αποτίμηση και εντοπισμός των ενδεχόμενων αδυναμιών της ισχύουσας δομής των  Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

•    Δεν διαφαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, που κατατίθενται κάθε χρόνο και περιλαμβάνουν: α) τα υλοποιηθέντα από τα σχολεία προγράμματα, β) τις εκτός ωραρίου επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και τις δράσεις με τα σχολεία που διοργανώνουν οι ίδιοι, γ) τις τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσουν σε συνεργασία με ποικίλους φορείς.

•    Η νέα δομή ανακοινώθηκε χωρίς να προηγηθεί δημοκρατική διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους χρήστες των υφιστάμενων δομών και εργαζόμενους σε αυτές (μαθητές, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές Σχολείων, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και άλλων Δομών, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για το έργο τους, την αποτελεσματικότητά τους και για κατάθεση προτάσεων βελτίωσής τους.

….

Για να διαβάσετε ολόκληρο το Υπόμνημα με τις προτάσεις καθώς και τους υπογράφοντες πατήστε εδώ.

Advertisements

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

kep1-1038x779

Η εγκύκλιος με Αριθ. Πρωτ. : 200064/Δ2/23/11/2016 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αφορά τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που έχουν καταθέσει και υλοποιούν εγκεκριμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2016-2017. Περιλαμβάνει πίνακα με όλα τα ΚΠΕ της χώρας με τα αντίστοιχα προγράμματά τους και τις τάξεις στις οποίες αυτά απευθύνονται. Περιλαμβάνει επίσης τα Θεματικά Δίκτυα στα οποία μπορούν τα σχολεία να ενταχθούν λόγω συναφούς θεματολογίας του προγράμματός τους.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ περιλαμβάνεται στις 9 διδακτικές επισκέψεις που δικαιούνται τα τμήματα ανά σχολική χρονιά. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στα προγράμματα με διανυκτέρευση μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι τάξεις Ε΄και Στ΄.

Οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολείο, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος είναι δύο: μία (1) σε ΚΠΕ εντός της εμβέλειας του οποίου το σχολείο ανήκει, και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής ανήκει στην εμβέλεια των παρακάτω ΚΠΕ: (Αττικής) ΚΠΕ Ελευσίνας, ΚΠΕ Δραπετσώνας, ΚΠΕ Αργυρούπολης, ΚΠΕ Λαυρίου και (Εκτός Αττικής) ΚΠΕ Κορθίου, ΚΠΕ Στυλίδας & Υπάτης, ΚΠΕ Καρπενησίου, ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας, ΚΠΕ Μεσολογγίου, ΚΠΕ Καλαμάτας, ΚΠΕ Ομηρούπολης,  ΚΠΕ Σικυωνίων.

Την αίτηση καταθέτετε στην/στον Υπεύθυνη/ο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υπηρετείτε μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016.

Η εγκύκλιος εδώ.

Η αίτηση σε μορφή doc εδώ.

Εγκρίσεις μετακινήσεων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ÄÉÁÑÈÑÙÓÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ

Ενημερωτικά, σχετικά με τις εγκρίσεις μετακινήσεων για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μπορούμε να ανατρέξουμε στο Προεδρικό Διάταγμα 201/1998 (ΦΕΚ161/Α/1998) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στα παρακάτω εδάφια.

Άρθρο 13 Παράγραφος 3. Εκδρομές – διδακτικές επισκέψεις

α. Γενικά:

3) Όλες οι μετακινήσεις εκτός νομού, εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης.

δ. Ειδικές ρυθμίσεις:

ii. Επισκέψεις με διανυκτέρευση για ειδικούς λόγους εντός ή και εκτός Ελλάδας πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, πραγματοποιούνται με έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Π. Ε. και μπορεί να περιλαμβάνουν και διανυκτέρευση.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα 201 σε pdf και σε word.

Επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

ÄÉÁÑÈÑÙÓÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ

Με τελική προθεσμία την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων των σχολείων που επιθυμούν οι μαθητές τους να επισκεφθούν ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να υλοποιήσουν ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Περιληπτικά επισημαίνουμε τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου:

1. Η αίτηση υποβάλλεται από έναν επιμορφωμένο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εκπαιδευτικό. Ο τύπος της αίτησης επισυνάπτεται στο έγγραφο.

2. Βασική προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επιμόρφωση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού από την ομάδα των εκπαιδευτικών-συνοδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

3. Επιπλέον, προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος.

4. Κάθε σχολείο, για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ, ένα εντός εμβέλειας και ένα εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες περιγράφονται στο έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010.

5. Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 13-1-2015.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διαβάστε εδώ την ανακοινοποίηση της εγκυκλίου ως προς τα προγράμματα των ΚΠΕ.

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ για την επίσκεψη του σχολείου σας σε ΚΠΕ.

Λειτουργία Εθνικών Θεματικών Δικτύων για το 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εγκριθεί από τη αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ και λειτουργούν τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. που θα βρείτε κατεβάζοντας την Εγκύκλιο.

Τα σχολεία δηλώνουν στους υπεύθυνους, ανάλογα με το θέμα του προγράμματός τους, σε ποιο δίκτυο θέλουν να συμμετέχουν και οι υπεύθυνοι αποστέλουν τις δηλώσεις* στα ΚΠΕ το αργότερο μέχρι 29-11-2013.

θάλασσαΟι Συντονιστικές Επιτροπές των Δικτύων, στη συνέχεια, ενημερώνουν τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα σχολεία της περιοχής τους που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Η συμμετοχή σε Δίκτυο παρέχει στο σχολείο που εκπονεί περιβαλλοντικό πρόγραμμα τα παρακάτω πλεονεκτήματα

  1. χορήγηση καλής ποιότητας υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού
  2. προτεραιότητα του σχολείου σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο συγκεκριμένο ΚΠΕ
  3. προτεραιότητα των εκπαιδευτικών του Δικτύου στα σεμινάρια που διοργανώνει το ΚΠΕ.

Η λειτουργία των δικτύων διέπεται από τη με αρ. πρωτ. 127856/Γ7/29-11-2006. Θα ακολουθήσει συμπληρωματικός πίνακας, σε περίπτωση που εγκριθεί η λειτουργία και άλλων δικτύων.

*Τη δήλωση για κάθε δίκτυο την βρίσκετε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ΚΠΕ.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Α) Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επισκέψεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), οι οποίες είναι δωρεάν. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΚΠΕ είναι:

  1. Η εκπόνηση Εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος.
  2. Η προηγούμενη επιμόρφωση ενός συνοδού εκπαιδευτικού στην Π.Ε.

Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει είναι μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία (1) εκτός εμβέλειας. Όλες οι αιτήσεις των σχολείων της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής για επισκέψεις στα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 29-11-2013 στο perekp@dipe-dytik.att.sch.gr.

Β) Το νεοσύστατο ΚΠΕ Ελευσίνας (Κοντούλη 60, τηλ. 2105546808) συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας και μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής υλοποιεί τα παρακάτω  ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Παράκτια Ελευσίνα- Μια γειτονιά του Σαρωνικού (Ε΄, Στ΄ Δημοτικού)
  • Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες… στην αειφορία (Ε΄, Στ΄ Δημοτικού)

Η επίσκεψη στο ΚΠΕ Ελευσίνας γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

kpe elefs

Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Κατεβάστε την Αίτηση.

Δείτε τα ΚΠΕ στων οποίων την εμβέλεια ανήκει η Α/βάθμια Δυτικής Αττικής μαζί με τα προγράμματά τους.

 

Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης*

Σε μια προσπάθειά μας να κάνουμε ευρύτερα γνωστά τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως υποστηρικτική δομή των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δημοσιεύσουμε τον παρακάτω κατάλογο.

Παροτρύνουμε τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει κάποιο πρόγραμμα να ενταχθούν στο αντίστοιχο με το θέμα τους Δίκτυο, ώστε να προμηθευτούν εκπαιδευτικό υλικό, να έχουν προτεραιότητα στις επιμορφωτικές συναντήσεις και να επωφελούνται από την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση καλών πρακτικών των σχολείων του δικτύου.

diktyologo.jpg

Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται εν καιρώ.

Περιληπτικές πληροφορίες για κάθε δίκτυο μπορείτε να δείτε σε αυτή τη σελίδα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεντρωτικό έγγραφο πατώντας εδώ.

* Ευχαριστούμε το συνάδελφο Δημήτρη Γκότζο, υπεύθυνο ΠΕ Α/βάθμιας Β΄Αθήνας για την αρχική σταχυολόγηση και τη θεματική κατηγοριοποίηση που έκανε.