«Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς;»-Διάχυση των αποτελεσμάτων της Εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών

n4

Το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Μάνδρας Αττικής και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του, πραγματοποίησε πιλοτική Δράση/Εκστρατεία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας της Πέλλας με τίτλο «Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς;».

Η συγκεκριμένη Δράση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τις Δ/νσεις Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας-Σχολικές Δραστηριότητες (ΣΔ), τον ΣΣΝ Πέλλας και σε συνεργασία με τους Δήμους της Πέλλας, τις τοπικές ΕΛΜΕ και τους τοπικούς Συλλόγους  Εκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης. Απευθύνθηκε αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της ΠΕ Πέλλας και στους μαθητές τους. Εντάχθηκε στο έργο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που συντονίζεται από το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών και στα δύο τοπικά δίκτυα «Σκέφτομαι αειφορικά, δρω υπεύθυνα» και «Εθελοντισμός: Οι συνάνθρωποί σου σε χρειάζονται», που συντονίζονται αντίστοιχα από τις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης-ΣΔ.

Με ευθύνη του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών σχεδιάστηκε και λειτουργεί ιστότοπος με τίτλο http://toneroexeimnimi.blogspot.com/.

Αναλυτική περιγραφή της εκστρατείας στο έγγραφο του ΚΠΕ Έδεσσας_Γιαννιτσών Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς.doc_ ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ_2017-18 τ.

Έγκριση προγράμματος του Δικτύου MEDIES “To Δώρο της βροχής-Το νερό της πόλης”

 

Εικόνα81-1024x768.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του δικτύου Medies, με τίτλο «Το δώρο της βροχής – Το νερό της πόλης» που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δημοτικών και Γυμνασίων της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2017-18, το οποίο γίνεται προαιρετικά στο σχολείο και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ή τον/την Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων) της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό του υλικό αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την παρότρυνση των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας να γνωρίσουν τις παραδοσιακές και νέες τεχνικές και πρακτικές συλλογής βρόχινου νερού.

Κατεβάστε την ηλεκτρονική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού από τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ: Παιδαγωγικό Υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Γραμματεία MEdIES

Δείτε την έγκριση του ΥΠΠΕΘ στο έγγραφο ΕΞ – 214840 – 2017 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΔΙΕΣ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ-ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

3η έκδοση (2014) «ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Η τρίτη έκδοση δίνει πλέον έμφαση στο βρόχινο νερό και τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους στα αστικά κέντρα. H παρoύσα έκδοση έρχεται να καλύψει τα σχετικά θέματα και να ευαισθητοποιήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς για τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους με έμφαση στην αξιοποίηση του βρόχινου νερού στην πόλη.

ΔΘΔ «Μαθαίνω για τα Δάση»: «Δάσος και Νερό» Θεματικός άξονας για τα προγράμματα Π.Ε. 2015-2016

(Αναδημοσίευση από το http://perdipevath.blogspot.gr)

Ekpedevsi-matheno-gia-ta-dasi

Kατά την τελευταία συνάντηση των εθνικών εκπροσώπων του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «Μαθαίνω για τα Δάση» στο Βέλγιο ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

Tα δάση παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση των υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων. Λειτουργούν ως γιγάντια σφουγγάρια, που απορροφούν το νερό από τις βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια των υγρών εποχών και το απελευθερώνουν αργά κατά τη διάρκεια των ξηρότερων. Επίσης μέσω αυτής της λειτουργίας τους μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπτώσεων των ξαφνικών πλημμυρών. Η διαδρομή του νερού εμποδίζεται επίσης από τους κορμούς δέντρων, τα κλαδιά και τα άλλα υλικά του δάσους.

Τα δάση προσφέρουν φυσική διήθηση και μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας των ρεμάτων και στην υγεία των λεκανών απορροής με τη μείωση του επιπέδου της απορροής των ομβρίων υδάτων και των ρύπων που φτάνουν στα τοπικά ύδατα, καθώς τα δέντρα απορροφούν τους ρύπους και τους μετατρέπουν σε λιγότερο βλαβερές ουσίες.
Τα δάση διατηρούν την υψηλή ποιότητα του νερού με την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του εδάφους και τη μείωση των ιζημάτων. Σε αντίθεση, η αποψίλωση των δασών αυξάνει συχνά τη διάβρωση του εδάφους, η οποία οδηγεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ιζημάτων στην απορροή και σε ιζηματογένεση των υδατορευμάτων.
Τα δάση ανακυκλώνουν τις βροχοπτώσεις και τα υπόγεια ύδατα και υποστηρίζουν τους υδρολογικούς κύκλους σε ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο. Η αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών σε μια περιοχή μπορεί να έχει αντίκτυπο στα πρότυπα των βροχοπτώσεων σε άλλα μέρη του κόσμου.
Mια διατάραξη στο δάσος μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στις υδρολογικές, γεωμορφολογικές και οικολογικές διαδικασίες. Η διατάραξη μπορεί να οφείλεται τόσο σε φυσικά αίτια (π.χ. ξηρασία, ασθένειες, φωτιά, καταιγίδες) όσο και ανθρωπογενή (π.χ. μετατροπή γης, γεωργία, υλοτόμηση). Οι φυσικές διαταράξεις γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτές, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανθρωπογενή διατάραξη, ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού και τη διαθεσιμότητά του.

Ενθαρρύνουμε τις χώρες να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ των δασών και των υδάτων και να διερευνήσουν πώς μπορεί να διευρυνθεί το φάσμα των πολυδιάστατων ωφελειών του δάσους (οικιακών, γεωργικών, βιομηχανικών και οικολογικών), χωρίς να θίγονται οι υδάτινοι πόροι και η λειτουργία του οικοσυστήματος. Τέλος θεωρούμε ακόμα πιο σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις χώρες να καταλήξουν σε πρακτικές λύσεις που θα συμβάλουν στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του νερού και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της προστασίας των δασών μας.

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις, αποφασίστηκε από το Διεθνή και τους Εθνικούς Συντονιστές του προγράμματος Learning About Forests, η χρονιά 2015-2016 να αφιερωθεί στη θεματική «Δάσος και Νερό». Στο παραπάνω πλαίσιο, η Συντονιστική Επιτροπή του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» αποφάσισε η σχολική χρονιά 2015-2016 να αφιερωθεί στην παραπάνω θεματική. Έτσι προτρέπουμε τις σχολικές μονάδες του Δικτύου να υλοποιήσουν προγράμματα στα οποία, στο πλαίσιο της παραπάνω θεματικής, θα συνεξετάζουν το δασικό και υδατικό οικοσύστημα μιας περιοχής.

Δημήτριος Γκότζος

Πρόεδρος της Σ.Ε. του Δικτύου

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Capture2

Σημειώσεις:
1. Για την ένταξη ή την ανανέωση της συμμετοχής της σχολικής σας μονάδας στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» ενημερωθείτε από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δικτύου.

2. Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου παραθέτουμε και τις παρακάτω διαδικτυακές πηγές αναφορικά με τη θεματική «Δάσος και νερό»:

Στα ελληνικά

Στα αγγλικά

«Εσύ θα έπινες τα λύματά σου;» Ένα φυλλάδιο για το νερό, για νέους ανθρώπους

Το φυλλάδιο εκδόθηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 και είναι πολύ χρήσιμο για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Μερικά από τα περιεχόμενά του:

Νερό: ένας περιορισμένος φυσικός πόρος
Πόσιμο νερό
Νερό βρύσης: απαραίτητο για την υγεία
Κρυμμένος θησαυρός
Συμπαγές έδαφος ή σφουγγάρι;
Πώς είναι η ποιότητα του νερού εκεί που ζεις;
Πώς παρέχεται το πόσιμο νερό σου;
Πόσο νερό χρησιμοποιούμε;
Σεβασμός στο νερό: τι μπορείς να κάνεις ΕΣΥ
Λύματα
Πού πάνε τα ακάθαρτα ύδατα;
Χημικές ουσίες στα λύματα
Επεξεργασία υδάτων στην Ευρώπη
Τι γίνεται στη μονάδα επεξεργασίας;
Η διαδικασία καθαρισμού με λεπτομέρειες
Το πρόβλημα της βροχής
Κλείσιμο του κύκλου: ανακύκλωση νερού
Επόμενη στάση: ποτάμια και θάλασσα
Πώς είναι η επεξεργασία λυμάτων εκεί όπου ζεις;

Πάμε παραλία!
Τα ύδατα κολύμβησης καθαρίζουν
Τι ελέγχεται;
Βρες το αγαπημένο σου μέρος για κολύμβηση
Παραλίες με «Γαλάζια σημαία»
Θαλάσσια απορρίμματα
Τι κάνει η ΕΕ
Προστασία πηγών πόσιμου νερού
Βελτίωση της επεξεργασίας λυμάτων
Διατήρηση της καθαριότητας των υδάτων κολύμβησης
Καθαρισμός θαλασσών και ωκεανών
Αναφορές
Βιβλιογραφικές παραπομπές
Φωτογραφίες
Εικόνες

Κατεβάστε το φυλλάδιο πατώντας εδώ ή στην εικόνα.

nero EE

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες»

BSR

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, μετά την περσινή επιτυχημένη εφαρμογή του σε 48 σχολικές τάξεις της Διεύθυνσής μας, συμμετέχει ξανά στο πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες» τη σχολική χρονιά 2014-2015. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ (ΑΠ97408/Γ7/ 18-07-2013 ΥΠΑΙΘ), έχει διαχειριστή την ΠΥΡΝΑ και δωρητή το ΙΣΝ.

Συνολικά 8 εκπαιδευτικοί σάκοι με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες Νερό, Θάλασσα, Παιχνίδι, Κήποι, Οι φίλοι μου κι εγώ, Οικογένεια (για Νηπιαγωγείο και Α΄ Δημ.), Περιβάλλον (για Νηπιαγωγείο), Συναισθήματα (για Νηπιαγωγείο) θα διακινηθούν από τις αρχές Οκτωβρίου σε 64 τάξεις της Διεύθυνσής μας. Τα «Βιβλία σε Ρόδες» στοχεύουν στην υποστήριξη των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προάγοντας παράλληλα την ανάγνωση με την εισαγωγή μιας μικρής θεματικής «βιβλιοθήκης» μέσα στην τάξη. Οι σάκοι δανείζονται στα σχολεία για 4 εβδομάδες, τα παιδιά διαβάζουν τα βιβλία στο σχολείο ή να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι τους.

Για το πρόγραμμα διοργανώνεται εισαγωγικό σεμινάριο την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου (Πλατεία Αγίου Δημητρίου) τις ώρες 15:00-18:00. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει το ωράριό τους. Θα περιλαμβάνει παρουσίαση της φιλοσοφίας και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών σάκων, παρουσίαση καλών πρακτικών από την περσινή εφαρμογή, καθώς και προτάσεις για τη διαχείριση των βιβλίων που περιέχονται σε αυτούς. Θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων εμψύχωσης του περιεχομένου των σάκων.

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου

15:00-15:10 «Σύντομη παρουσίαση- Αποτίμηση περσινής εφαρμογής»

Τσίγκου Α., υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

Σταματοπούλου Γ., υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

15:10-15:30  «Το πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες»: Η φιλοσοφία του και τα βήματα για την υλοποίησή του»

Δημοπούλου Μ., υπ/νη Περιβαλλοντικής Αγωγής Α΄ ΔΠΕ Αθηνών

15:30-16:00 «Καλές πρακτικές στην τάξη»

Δρομπόνης Σωτήριος, 3ο ΔΣ Μεγάρων

Γρομητσάρη Θεοδώρα, 9ο ΔΣ Ασπροπύργου

Σαγρή Αλεξάνδρα, 9ο ΔΣ Άνω Λιοσίων

16:00-17:45 «Δύο παράλληλα βιωματικά εργαστήρια εμψύχωσης των σάκων- Προτάσεις για τη διαχείριση των βιβλίων»

Εργαστήριο Α: Δημοπούλου Μ., , Τσίγκου Α.

Εργαστήριο Β: Κύρδη Κ., υπ/νη Πολ. Θεμ. Α΄ ΔΠΕ Αθηνών, Σταματοπούλου Γ.

17:45-18:00 Συζήτηση στην Ολομέλεια- Αποτίμηση σεμιναρίου- Προοπτικές

Δανεισμός σάκου- Ξεκίνημα 1ου ταξιδιού

 

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση ενός σάκου στην τάξη τους καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε με τον έγκαιρο προγραμματισμό να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των βιβλίων και όλων των μέσων που προσφέρει το πρόγραμμα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει το εισαγωγικό σεμινάριο.

Για δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και στο εισαγωγικό σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί της Δυτικής Αττικής συμπληρώνουν την ακόλουθη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1Ohk1c6bYDg8BVY74aY_kabjY5dbsJY3yBnuzAmYdSHw/viewform?usp=send_form

Περισσότερα για το Πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ μπορείτε να διαβάσετε στην Ιστοσελίδα του και στη σχετική δημοσίευση.

vivliaserodes

Σάββατο 22 Μαρτίου «Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό»

Ας σκύψουμε πάνω από τα παγκόσμια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σε σχέση με το νερό, ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και ας αλλάξουμε συμπεριφορά.

Ένα εύγλωττο βίντεο που τα δείχνει όλα:

Μια μικρή πρόταση για δραστηριότητα στην τάξη:

Το Σάββατο μπορεί ο κάθε μαθητής να κάνει μια «θετική» δραστηριότητα εξοικονόμησης νερού στο σπίτι του. Τη Δευτέρα  θα την ανακοινώσει στους συμμαθητές του. Στη συνέχεια θα την γράψει σε ένα λευκό συννεφάκι κι όλες μαζί να συνθέσουν μια πολύ όμορφη αφίσα με κεντρικό σύνθημα: «……………………….» που θα το βρουν τα παιδιά.

Μπορείτε να κατεβάσετε  έναν κατάλογο ΝΕΡΟ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΒΙΒΛΙΩΝ με λογοτεχνικά βιβλία για το ΝΕΡΟ από το Πρόγραμμα «ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ».

Ακολουθείται από προτάσεις ΝΕΡΟ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-pdf για την αξιοποίησή του.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής Μεθοδολογίας

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιεί επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εννοιολογικός χάρτης και Ιστοριογραμμή: δύο μεθοδολογικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

14

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 από τις 15.00- 19.00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο  Ασπροπύργου (Λεωφ. Δημοκρατίας 11- τηλ.: 2105572620).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς που υλοποιούν φέτος προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (25 από κάθε δράση). Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνους που το πρόγραμμά τους είναι αντίστοιχης θεματολογίας με τα εργαστήρια.

Το σεμινάριο θα γίνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 31-1-2014 τις δηλώσεις τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/16tyqc7RVSOI3h7JprRWgkmW1htojqBGKywyl1WcDXRQ/viewform

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

15.00- 15.30 Περσεφόνη Τσιμάκη, τ. μέλος ΠΟ ΚΠΕ Δραπετσώνας: «Ιστοριογραμμή: Θεωρητική παρουσίαση»

Ελένη Μούκα, εκπαιδευτικός MΕd: «Εννοιολογικός Χάρτης: Θεωρητική παρουσίαση»

15.30- 17.00 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια (Α΄ Μέρος)«Περιπέτεια στον κήπο» Περσεφόνη Τσιμάκη- Αλεξάνδρα Τσίγκου

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια» Ελένη Μούκα- Γωγώ  Σταματοπούλου

17.00 – 17.15 Διάλειμμα
17.15- 18.45 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια (Β΄ μέρος)«Το πιάτο μας δείχνει τι πολίτες είμαστε» Περσεφόνη Τσιμάκη- Γωγώ Σταματοπούλου

«Νερό: πηγή ζωής και δημιουργίας» Ελένη Μούκα- Αλεξάνδρα Τσίγκου

18.45-19.00 Ολομέλεια-Παρουσίαση των εργαστηρίων

Εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ της Αττικής

Οι μαθητικές ομάδες που υλοποιούν περιβαλλοντικό πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στου οποίου την εμβέλεια ανήκει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Όλα τα προγράμματα των ΚΠΕ είναι βιωματικά, έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, στηρίζονται στην προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία των μαθητών, συνδέονται λειτουργικά με τα σχολικά προγράμματα και εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Σε αυτή τη δημοσίευση παρουσιάζονται τα ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα των τεσσάρων ΚΠΕ της Αττικής, ώστε η επιλογή να γίνεται ανάλογα με το θέμα του προγράμματος που υλοποιείται από την περιβαλλοντική ομάδα.

kpeaΑ. ΚΠΕ Αργυρούπολης

Τα θέματα των προγραμμάτων επελέγησαν με βάση τα ενδιαφέροντα του μαθητικού και εκπαιδευτικού κόσμου και της ευρύτερης κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της Αττικής και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες εργασίας πεδίου που προσφέρονται στην περιοχή.

Οι τίτλοι των προγραμμάτων είναι:
1. «Γνωριμία με το δάσος» 1
2. «Το δάσος – το περιαστικό πράσινο» 2
3. «Δασικές πυρκαγιές – αποκατάσταση τοπίου» 3
4. «Το νερό – τα ρέματα» 3
5. «Μια μέρα στην ακροθαλασσιά» 1
6. «Το νερό – H θάλασσα» 2
7. «Επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα» 4
8. «Κυκλοφοριακό – η ατμοσφαιρική ρύπανση» 4
9. «Εξοικονόμηση ενέργειας – στο σχολείο, στο σπίτι, στην πόλη» 4

1 Για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄Δημοτικού
2 Από Γ΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο
3 Από Δ΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο
4 Από Ε΄ Δημοτικού & πάνω, Γυμνάσιο, Λύκειο

kpedrapetsΒ. ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κάθε ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Θεωρητική παρουσίαση του θέματος, εργαστήρια, εργασία πεδίου.

1. Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση (Γυμνάσιο-Λύκειο)

2. Παραθαλάσσια Διαδρομή (Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού και Β/θμια)

3. Το Λιμάνι του Πειραιά (Όλες οι βαθμίδες)

4. Θαλάσσια Ζωή και αλιεία (Όλες οι βαθμίδες)

5. Δεν πετάω… ανακυκλώνω (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό)

6. Το περιαστικό πράσινο (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό)

kpelavriouΓ. ΚΠΕ Λαυρίου

Στο ΚΠΕ Λαυρίου υλοποιούνται τα παρακάτω μονοήμερα προγράμματα:

 1. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ (Αρχαιολογικά περιβαλλοντικά μονοπάτια) για Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια, μονοήμερο
 2. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥ (Βιομηχανικό περιβάλλον) για Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια, μονοήμερο
 3. ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ (Εθνικός δρυμός Σουνίου) για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, μονοήμερο
 4. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ (Διαχείριση απορριμμάτων) για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, μονοήμερο
 5. ΓΙΑΛΟ ΓΙΑΛΟ (Θαλάσσια οικοσυστήματα) για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, μονοήμερο
 6. ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ (Φυσική αναγέννηση σε καμμένο Δάσος) για Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια, μονοήμερο

kpe elefsΔ. ΚΠΕ Ελευσίνας

Το νεοσύστατο ΚΠΕ της Αττικής έχει διαμορφώσει και υλοποιεί δύο ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα:

 1. Παράκτια Ελευσίνα- Μια γειτονιά του Σαρωνικού (Ε΄, Στ΄ Δημοτικού και Β΄/θμια)
 2. Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες… στην αειφορία (Ε΄, Στ΄ Δημοτικού και Β΄/θμια)

Επιμορφωτική Ημερίδα του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών στην Ελευσίνα

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών στο πλαίσιο υποστήριξης του γραμματισμού της σχολικής κοινότητας αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφορία, προτίθεται να πραγματοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας», την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου (πρωϊνή ζώνη), στο χώρο του ΚΠΕ Ελευσίνας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής /Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το ΚΠΕ Ελευσίνας.

κπε εδεσσας logo3

Στόχοι της Ημερίδας, μέσω της ενημέρωσης και διάχυσης του έργου του ως συντονιστικός φορέας των Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα… «άχρηστα», «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και της Διαδικτυακής Κοινότητας «Σχολικοί Κηπουροί»,  είναι:

 • η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • η στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά την πραγματοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολικών δραστηριοτήτων
 • η διερεύνηση δυνατοτήτων δικτύωσης και συνεργασίας φορέων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολικών ομάδων και επιστημόνων με τις αειφορικές εκπαιδευτικές δομές των ΚΠΕ, και ειδικότερα με τα εμπλεκόμενα σε αυτήν την επιμορφωτική δράση Κέντρα, παίρνοντας αφόρμηση από τα εθνικά δίκτυα, τις τοπικές κοινωνίες, το  περιβάλλον και την αειφορική διαχείρισή του και έχοντας ως μέσα καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ  (αποθετήριο i-cre8, Διαδικτυακή Κοινότητα «Σχολικοί Κηπουροί» κλπ).

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας προβλέπεται να αναπτυχθεί το συνημμένο πρόγραμμα.

κπε εδεσσας diktyo

Δικαίωμα συμμετοχής στη σχεδιαζόμενη επιμόρφωση έχουν έως δύο εκπαιδευτικοί ανά σχολείο, με προτεραιότητα σε αυτούς που προτίθενται να πραγματοποιήσουν φέτος πολύμηνο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων για θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Πέραν αυτού του αριθμού απαιτείται η συναίνεση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, προκειμένου να μην παρακωλυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανωτέρω σειρά προτεραιότητας θα καθοριστεί από το Σύλλογο Διδασκόντων.

κπε εδεσσας νero

Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, φωτοτυπία της  οποίας υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ημερίδα καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

sin8esi0-neo

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγκριτική διαδικασία από το ΥΠΑΙΘ, παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να προωθήσουν τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις, συνοδεία καταλόγου με καθορισμένη τη σειρά προτεραιότητας, προς το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των οικείων Διευθύνσεων, έως τις 28 Οκτωβρίου 2013,  ηλεκτρονικά και αντίστοιχα με τη βαθμίδα Εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Υπεύθυνη ΠΕ κα Τσίγκου Αλεξάνδρα, perekp@dipe-dytik.att.sch.gr,
 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ,  Υπεύθυνος ΠΕ κος Μαυράκης Αναστάσιος, perival@dide-dytik.att.sch.gr

Παρακαλείστε να υποβάλετε την αίτησή σας και ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1OdLeBTHki60KSPoqALS9xQ8AwKppO88qFl6Z0cXPrsE/viewform

Η πρόσκληση εδώ.

Η αίτηση εδώ.

Το πρόγραμμα εδώ.

Το ΚΠΕ Ελευσίνας βρίσκεται στην οδό Κοντούλη 60, τηλέφωνο 2105546808.

«Δάσος-Ρέματα-Θάλασσα-Κυκλοφοριακό-Ενέργεια» από το ΚΠΕ Αργυρούπολης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, που συνεχίζει για δέκατη ένατη χρονιά τη λειτουργία του, ενημερώνει για τις δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν φέτος τα σχολεία.

kpea

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητικές ομάδες είναι:

α) «Το Δάσος – το περιαστικό πράσινο» (για Γ’, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

β) «Γνωριμία με το δάσος» (για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄ Δημοτικού)

γ) «Το νερό – τα ρέματα» (για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

δ) «Δασικές πυρκαγιές – αποκατάσταση τοπίου» (για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

ε) «Η θάλασσα» (για Γ’, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

στ) «Μια μέρα στην ακροθαλασσιά» (για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄ Δημοτικού)

ζ) «Το κυκλοφοριακό – η ατμοσφαιρική ρύπανση» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

η) «Επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια) και

θ) «Ενέργεια – εξοικονόμηση στο σχολείο, στο σπίτι, στον τόπο μας» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια).

Τα προγράμματα διαρκούν από τις 8.20 έως 13.50 και απευθύνονται σε σχολικές ομάδες έως 30 μαθητών/τριών ανά ομάδα.

Περιλαμβάνουν εισαγωγή σε ολομέλεια, εργασία σε ομάδες, εργασία στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια καθώς και επισκέψεις πεδίου (στο βουνό, στο ρέμα, στην ακτή, στη γειτονιά κ.ο.κ.).

Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων των περιβαλλοντικών μαθητικών ομάδων Σχολείων γίνεται σε συνεργασία με τους Υπευθύνους ΠΕ των οικείων Διευθύνσεων προς τους οποίους πρέπει να απευθύνονται τα Σχολεία. Προτεραιότητα έχουν μαθητικές ομάδες που υλοποιούν με το συντονισμό εκπαιδευτικών πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας ένας τουλάχιστον συνοδός εκπαιδευτικός πρέπει να έχει επιμορφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Προτεραιότητα έχουν τα Σχολεία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και τα Σχολεία που συνεργάζονται με το ΚΠΕ στα θεματικά του Δίκτυα («Χρυσοπράσινο Φύλλο», «Η Θάλασσα», «Δασικές Πυρκαγιές»).

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί των σχολικών ομάδων συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν την ευθύνη της ασφάλειας και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών, όσο και της καλής τους συμπεριφοράς και κατά τη μετακίνηση και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος στους χώρους του ΚΠΕ και στο πεδίο. Επειδή δεν διαθέτουμε κυλικείο οι μαθητές συνήθως φέρνουν μαζί τους κολατσιό για το διάλειμμα (βέβαια προσφέρουμε και εμείς ένα μικρό κέρασμα). Η σχολική μονάδα πρέπει να τηρεί τους όρους που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε  ΚΠΕ.

Καλό είναι κάθε Σχολείο να προετοιμάζει την εκπαιδευτική επίσκεψη (έγκριση, μετακίνηση με πούλμαν, ενημέρωση γονέων, κλπ) προκειμένου να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν εντός των χρονικών πλαισίων που προαναφέρθηκαν, ώστε να υλοποιείται το πρόγραμμα των 7 διδακτικών ωρών με βάση τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Σε ηλεκτρονική επικοινωνία μετά το κλείσιμο της ημερομηνίας επίσκεψης, το ΚΠΕ θα αποστέλλει λεπτομερείς οδηγίες περιεχομένου, μεθοδολογίας, πρόσβασης κλπ.

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΠΕ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpea.gr). Το ΚΠΕ παρέχει και περιορισμένο αριθμό έντυπων φυλλαδίων. Επίσης στο Κέντρο λειτουργούν βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί για τη στήριξη των προγραμμάτων και των δράσεων τους με προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού.