«Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς;»-Διάχυση των αποτελεσμάτων της Εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών

n4

Το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Μάνδρας Αττικής και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του, πραγματοποίησε πιλοτική Δράση/Εκστρατεία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας της Πέλλας με τίτλο «Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς;».

Η συγκεκριμένη Δράση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τις Δ/νσεις Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας-Σχολικές Δραστηριότητες (ΣΔ), τον ΣΣΝ Πέλλας και σε συνεργασία με τους Δήμους της Πέλλας, τις τοπικές ΕΛΜΕ και τους τοπικούς Συλλόγους  Εκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης. Απευθύνθηκε αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της ΠΕ Πέλλας και στους μαθητές τους. Εντάχθηκε στο έργο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που συντονίζεται από το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών και στα δύο τοπικά δίκτυα «Σκέφτομαι αειφορικά, δρω υπεύθυνα» και «Εθελοντισμός: Οι συνάνθρωποί σου σε χρειάζονται», που συντονίζονται αντίστοιχα από τις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης-ΣΔ.

Με ευθύνη του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών σχεδιάστηκε και λειτουργεί ιστότοπος με τίτλο http://toneroexeimnimi.blogspot.com/.

Αναλυτική περιγραφή της εκστρατείας στο έγγραφο του ΚΠΕ Έδεσσας_Γιαννιτσών Το Νερό έχει μνήμη. Εμείς.doc_ ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ_2017-18 τ.

Advertisements

Έγκριση προγράμματος του Δικτύου MEDIES “To Δώρο της βροχής-Το νερό της πόλης”

 

Εικόνα81-1024x768.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του δικτύου Medies, με τίτλο «Το δώρο της βροχής – Το νερό της πόλης» που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δημοτικών και Γυμνασίων της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2017-18, το οποίο γίνεται προαιρετικά στο σχολείο και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ή τον/την Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων) της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό του υλικό αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την παρότρυνση των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας να γνωρίσουν τις παραδοσιακές και νέες τεχνικές και πρακτικές συλλογής βρόχινου νερού.

Κατεβάστε την ηλεκτρονική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού από τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ: Παιδαγωγικό Υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Γραμματεία MEdIES

Δείτε την έγκριση του ΥΠΠΕΘ στο έγγραφο ΕΞ – 214840 – 2017 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΔΙΕΣ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ-ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

3η έκδοση (2014) «ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Η τρίτη έκδοση δίνει πλέον έμφαση στο βρόχινο νερό και τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους στα αστικά κέντρα. H παρoύσα έκδοση έρχεται να καλύψει τα σχετικά θέματα και να ευαισθητοποιήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς για τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους με έμφαση στην αξιοποίηση του βρόχινου νερού στην πόλη.

ΔΘΔ «Μαθαίνω για τα Δάση»: «Δάσος και Νερό» Θεματικός άξονας για τα προγράμματα Π.Ε. 2015-2016

(Αναδημοσίευση από το http://perdipevath.blogspot.gr)

Ekpedevsi-matheno-gia-ta-dasi

Kατά την τελευταία συνάντηση των εθνικών εκπροσώπων του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «Μαθαίνω για τα Δάση» στο Βέλγιο ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

Tα δάση παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση των υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων. Λειτουργούν ως γιγάντια σφουγγάρια, που απορροφούν το νερό από τις βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια των υγρών εποχών και το απελευθερώνουν αργά κατά τη διάρκεια των ξηρότερων. Επίσης μέσω αυτής της λειτουργίας τους μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπτώσεων των ξαφνικών πλημμυρών. Η διαδρομή του νερού εμποδίζεται επίσης από τους κορμούς δέντρων, τα κλαδιά και τα άλλα υλικά του δάσους.

Τα δάση προσφέρουν φυσική διήθηση και μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας των ρεμάτων και στην υγεία των λεκανών απορροής με τη μείωση του επιπέδου της απορροής των ομβρίων υδάτων και των ρύπων που φτάνουν στα τοπικά ύδατα, καθώς τα δέντρα απορροφούν τους ρύπους και τους μετατρέπουν σε λιγότερο βλαβερές ουσίες.
Τα δάση διατηρούν την υψηλή ποιότητα του νερού με την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του εδάφους και τη μείωση των ιζημάτων. Σε αντίθεση, η αποψίλωση των δασών αυξάνει συχνά τη διάβρωση του εδάφους, η οποία οδηγεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ιζημάτων στην απορροή και σε ιζηματογένεση των υδατορευμάτων.
Τα δάση ανακυκλώνουν τις βροχοπτώσεις και τα υπόγεια ύδατα και υποστηρίζουν τους υδρολογικούς κύκλους σε ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο. Η αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών σε μια περιοχή μπορεί να έχει αντίκτυπο στα πρότυπα των βροχοπτώσεων σε άλλα μέρη του κόσμου.
Mια διατάραξη στο δάσος μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στις υδρολογικές, γεωμορφολογικές και οικολογικές διαδικασίες. Η διατάραξη μπορεί να οφείλεται τόσο σε φυσικά αίτια (π.χ. ξηρασία, ασθένειες, φωτιά, καταιγίδες) όσο και ανθρωπογενή (π.χ. μετατροπή γης, γεωργία, υλοτόμηση). Οι φυσικές διαταράξεις γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτές, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανθρωπογενή διατάραξη, ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού και τη διαθεσιμότητά του.

Ενθαρρύνουμε τις χώρες να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ των δασών και των υδάτων και να διερευνήσουν πώς μπορεί να διευρυνθεί το φάσμα των πολυδιάστατων ωφελειών του δάσους (οικιακών, γεωργικών, βιομηχανικών και οικολογικών), χωρίς να θίγονται οι υδάτινοι πόροι και η λειτουργία του οικοσυστήματος. Τέλος θεωρούμε ακόμα πιο σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις χώρες να καταλήξουν σε πρακτικές λύσεις που θα συμβάλουν στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του νερού και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της προστασίας των δασών μας.

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις, αποφασίστηκε από το Διεθνή και τους Εθνικούς Συντονιστές του προγράμματος Learning About Forests, η χρονιά 2015-2016 να αφιερωθεί στη θεματική «Δάσος και Νερό». Στο παραπάνω πλαίσιο, η Συντονιστική Επιτροπή του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» αποφάσισε η σχολική χρονιά 2015-2016 να αφιερωθεί στην παραπάνω θεματική. Έτσι προτρέπουμε τις σχολικές μονάδες του Δικτύου να υλοποιήσουν προγράμματα στα οποία, στο πλαίσιο της παραπάνω θεματικής, θα συνεξετάζουν το δασικό και υδατικό οικοσύστημα μιας περιοχής.

Δημήτριος Γκότζος

Πρόεδρος της Σ.Ε. του Δικτύου

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Capture2

Σημειώσεις:
1. Για την ένταξη ή την ανανέωση της συμμετοχής της σχολικής σας μονάδας στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» ενημερωθείτε από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δικτύου.

2. Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου παραθέτουμε και τις παρακάτω διαδικτυακές πηγές αναφορικά με τη θεματική «Δάσος και νερό»:

Στα ελληνικά

Στα αγγλικά

«Εσύ θα έπινες τα λύματά σου;» Ένα φυλλάδιο για το νερό, για νέους ανθρώπους

Το φυλλάδιο εκδόθηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 και είναι πολύ χρήσιμο για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Μερικά από τα περιεχόμενά του:

Νερό: ένας περιορισμένος φυσικός πόρος
Πόσιμο νερό
Νερό βρύσης: απαραίτητο για την υγεία
Κρυμμένος θησαυρός
Συμπαγές έδαφος ή σφουγγάρι;
Πώς είναι η ποιότητα του νερού εκεί που ζεις;
Πώς παρέχεται το πόσιμο νερό σου;
Πόσο νερό χρησιμοποιούμε;
Σεβασμός στο νερό: τι μπορείς να κάνεις ΕΣΥ
Λύματα
Πού πάνε τα ακάθαρτα ύδατα;
Χημικές ουσίες στα λύματα
Επεξεργασία υδάτων στην Ευρώπη
Τι γίνεται στη μονάδα επεξεργασίας;
Η διαδικασία καθαρισμού με λεπτομέρειες
Το πρόβλημα της βροχής
Κλείσιμο του κύκλου: ανακύκλωση νερού
Επόμενη στάση: ποτάμια και θάλασσα
Πώς είναι η επεξεργασία λυμάτων εκεί όπου ζεις;

Πάμε παραλία!
Τα ύδατα κολύμβησης καθαρίζουν
Τι ελέγχεται;
Βρες το αγαπημένο σου μέρος για κολύμβηση
Παραλίες με «Γαλάζια σημαία»
Θαλάσσια απορρίμματα
Τι κάνει η ΕΕ
Προστασία πηγών πόσιμου νερού
Βελτίωση της επεξεργασίας λυμάτων
Διατήρηση της καθαριότητας των υδάτων κολύμβησης
Καθαρισμός θαλασσών και ωκεανών
Αναφορές
Βιβλιογραφικές παραπομπές
Φωτογραφίες
Εικόνες

Κατεβάστε το φυλλάδιο πατώντας εδώ ή στην εικόνα.

nero EE

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες»

BSR

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, μετά την περσινή επιτυχημένη εφαρμογή του σε 48 σχολικές τάξεις της Διεύθυνσής μας, συμμετέχει ξανά στο πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες» τη σχολική χρονιά 2014-2015. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ (ΑΠ97408/Γ7/ 18-07-2013 ΥΠΑΙΘ), έχει διαχειριστή την ΠΥΡΝΑ και δωρητή το ΙΣΝ.

Συνολικά 8 εκπαιδευτικοί σάκοι με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες Νερό, Θάλασσα, Παιχνίδι, Κήποι, Οι φίλοι μου κι εγώ, Οικογένεια (για Νηπιαγωγείο και Α΄ Δημ.), Περιβάλλον (για Νηπιαγωγείο), Συναισθήματα (για Νηπιαγωγείο) θα διακινηθούν από τις αρχές Οκτωβρίου σε 64 τάξεις της Διεύθυνσής μας. Τα «Βιβλία σε Ρόδες» στοχεύουν στην υποστήριξη των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προάγοντας παράλληλα την ανάγνωση με την εισαγωγή μιας μικρής θεματικής «βιβλιοθήκης» μέσα στην τάξη. Οι σάκοι δανείζονται στα σχολεία για 4 εβδομάδες, τα παιδιά διαβάζουν τα βιβλία στο σχολείο ή να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι τους.

Για το πρόγραμμα διοργανώνεται εισαγωγικό σεμινάριο την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου (Πλατεία Αγίου Δημητρίου) τις ώρες 15:00-18:00. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει το ωράριό τους. Θα περιλαμβάνει παρουσίαση της φιλοσοφίας και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών σάκων, παρουσίαση καλών πρακτικών από την περσινή εφαρμογή, καθώς και προτάσεις για τη διαχείριση των βιβλίων που περιέχονται σε αυτούς. Θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων εμψύχωσης του περιεχομένου των σάκων.

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου

15:00-15:10 «Σύντομη παρουσίαση- Αποτίμηση περσινής εφαρμογής»

Τσίγκου Α., υπ/νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

Σταματοπούλου Γ., υπ/νη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

15:10-15:30  «Το πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες»: Η φιλοσοφία του και τα βήματα για την υλοποίησή του»

Δημοπούλου Μ., υπ/νη Περιβαλλοντικής Αγωγής Α΄ ΔΠΕ Αθηνών

15:30-16:00 «Καλές πρακτικές στην τάξη»

Δρομπόνης Σωτήριος, 3ο ΔΣ Μεγάρων

Γρομητσάρη Θεοδώρα, 9ο ΔΣ Ασπροπύργου

Σαγρή Αλεξάνδρα, 9ο ΔΣ Άνω Λιοσίων

16:00-17:45 «Δύο παράλληλα βιωματικά εργαστήρια εμψύχωσης των σάκων- Προτάσεις για τη διαχείριση των βιβλίων»

Εργαστήριο Α: Δημοπούλου Μ., , Τσίγκου Α.

Εργαστήριο Β: Κύρδη Κ., υπ/νη Πολ. Θεμ. Α΄ ΔΠΕ Αθηνών, Σταματοπούλου Γ.

17:45-18:00 Συζήτηση στην Ολομέλεια- Αποτίμηση σεμιναρίου- Προοπτικές

Δανεισμός σάκου- Ξεκίνημα 1ου ταξιδιού

 

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση ενός σάκου στην τάξη τους καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε με τον έγκαιρο προγραμματισμό να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των βιβλίων και όλων των μέσων που προσφέρει το πρόγραμμα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει το εισαγωγικό σεμινάριο.

Για δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και στο εισαγωγικό σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί της Δυτικής Αττικής συμπληρώνουν την ακόλουθη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1Ohk1c6bYDg8BVY74aY_kabjY5dbsJY3yBnuzAmYdSHw/viewform?usp=send_form

Περισσότερα για το Πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ μπορείτε να διαβάσετε στην Ιστοσελίδα του και στη σχετική δημοσίευση.

vivliaserodes

Σάββατο 22 Μαρτίου «Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό»

Ας σκύψουμε πάνω από τα παγκόσμια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σε σχέση με το νερό, ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και ας αλλάξουμε συμπεριφορά.

Ένα εύγλωττο βίντεο που τα δείχνει όλα:

Μια μικρή πρόταση για δραστηριότητα στην τάξη:

Το Σάββατο μπορεί ο κάθε μαθητής να κάνει μια «θετική» δραστηριότητα εξοικονόμησης νερού στο σπίτι του. Τη Δευτέρα  θα την ανακοινώσει στους συμμαθητές του. Στη συνέχεια θα την γράψει σε ένα λευκό συννεφάκι κι όλες μαζί να συνθέσουν μια πολύ όμορφη αφίσα με κεντρικό σύνθημα: «……………………….» που θα το βρουν τα παιδιά.

Μπορείτε να κατεβάσετε  έναν κατάλογο ΝΕΡΟ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΒΙΒΛΙΩΝ με λογοτεχνικά βιβλία για το ΝΕΡΟ από το Πρόγραμμα «ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ».

Ακολουθείται από προτάσεις ΝΕΡΟ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-pdf για την αξιοποίησή του.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής Μεθοδολογίας

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιεί επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εννοιολογικός χάρτης και Ιστοριογραμμή: δύο μεθοδολογικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

14

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 από τις 15.00- 19.00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο  Ασπροπύργου (Λεωφ. Δημοκρατίας 11- τηλ.: 2105572620).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς που υλοποιούν φέτος προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (25 από κάθε δράση). Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνους που το πρόγραμμά τους είναι αντίστοιχης θεματολογίας με τα εργαστήρια.

Το σεμινάριο θα γίνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 31-1-2014 τις δηλώσεις τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/16tyqc7RVSOI3h7JprRWgkmW1htojqBGKywyl1WcDXRQ/viewform

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

15.00- 15.30 Περσεφόνη Τσιμάκη, τ. μέλος ΠΟ ΚΠΕ Δραπετσώνας: «Ιστοριογραμμή: Θεωρητική παρουσίαση»

Ελένη Μούκα, εκπαιδευτικός MΕd: «Εννοιολογικός Χάρτης: Θεωρητική παρουσίαση»

15.30- 17.00 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια (Α΄ Μέρος)«Περιπέτεια στον κήπο» Περσεφόνη Τσιμάκη- Αλεξάνδρα Τσίγκου

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια» Ελένη Μούκα- Γωγώ  Σταματοπούλου

17.00 – 17.15 Διάλειμμα
17.15- 18.45 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια (Β΄ μέρος)«Το πιάτο μας δείχνει τι πολίτες είμαστε» Περσεφόνη Τσιμάκη- Γωγώ Σταματοπούλου

«Νερό: πηγή ζωής και δημιουργίας» Ελένη Μούκα- Αλεξάνδρα Τσίγκου

18.45-19.00 Ολομέλεια-Παρουσίαση των εργαστηρίων