ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δράση ορνιθοπαρατήρησης στον Υγρότοπο Βουρκάρι Μεγάρων

Ενόψει της λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους (προαιρετικά και εκτός ωραρίου) στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν φέτος εξ αιτίας της πανδημίας και της αναστολής λειτουργίας των σχολείων για μεγάλο διάστημα, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 και ολοκλήρωσης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020. Αυτό αφορά όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συνεχίσουν τις δράσεις του ίδιου Προγράμματος και με την ίδια μαθητική ομάδα με την οποία το ξεκίνησαν. Δεν αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που αλλάζουν τάξη ή/και σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση Απολογισμού, τα Στατιστικά στοιχεία και την Έκδοση Βεβαιώσεων στο έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2019-2020

62116287_10214543377760094_1008817041064329216_n.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 190790/Δ7/04-12-2019 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2019-2020 ισχύουν περιληπτικά τα παρακάτω:

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 • Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον, την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά
 • Κάπνισμα: σημασία της πρόληψης, επιπτώσεις για την υγεία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Όσοι εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

https://forms.gle/t367eTnMwYinuUNfA  

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

https://forms.gle/UD8CFr6XwCV9Asdy6

γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:

https://forms.gle/92Mz2KZchAWqP5V29

Μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί:

Α. Η κατάθεση του εντύπου Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων συνοδευόμενη από Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας) που υλοποιούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Β. Η συμπλήρωση της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος

Για την υποστήριξη των Προγραμμάτων οι Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών στον αριθμό τηλεφώνου 2131600830 για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων (χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας, θεωρητική και πρακτική υποστήριξη, καθορισμό συναντήσεων, ενημέρωση για δυνατότητες συνεργασίας με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς καθώς και με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς κλπ). Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάρχει ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, CD-Rom, φυλλάδια, εκπαιδευτικά πακέτα κλπ), το οποίο δανείζεται στους εκπαιδευτικούς που εκπονούν Προγράμματα αντίστοιχης θεματικής. Επίσης ενημερωτικό υλικό, που στοχεύει στην ουσιαστικότερη υλοποίηση των Προγραμμάτων, έχει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς χώρους: «Περιβάλλον και Παιδεία» (για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και «ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΔΡΩ» (για την Αγωγή Υγείας).

Διαβάστε το Έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής 8243 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2019-2020

Κατεβάστε το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος ΣΔ Σχέδιο Υποβολής ΠΣΔ

Διαβάστε ολόκληρη την φετινή εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ ΕΞΕ – 190790 – 2019 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- Αγωγής Υγείας- Πολιτιστικών Θεμάτων)_signed

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2018-2019

47376595_1057498964411354_165663202208645120_n.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 212004/Δ7/07-12-2018 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 ισχύουν τα παρακάτω:

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διασύνδεσης και συνεξέτασης των παραπάνω θεμάτων ως προς τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις τους, προσφέροντας ευκαιρίες προσέγγισης αειφορικών μοντέλων διαβίωσης.

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν από 2 έως 5 μήνες και υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109).

Τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται:

α) στις τάξεις Α΄- Δ΄ στο πλαίσιο (αα) της Ευέλικτης Ζώνης και (ββ) της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης.

β) στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄ στο πλαίσιο διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, αξιοποιούνται διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένου/ης του/της Συντονιστή/στριας.

Για τον αναλυτικό σχεδιασμό προγράμματος συμπληρώνεται το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται.

Τα προς υποβολή Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων εγκρίνονται, σε ειδική συνεδρίαση, από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, υποβάλλονται στις Υπεύθυνες Π.Ε. και Α.Υ. της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής, προκειμένου εκείνες να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για την τελική έγκριση των Προγραμμάτων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, αφού λάβει υπόψη του την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Οι μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκρίνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α΄109).

Τα εν λόγω προγράμματα σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα, που απασχολούν ιδίως τις τοπικές κοινωνίες και χρειάζεται να επιλυθούν με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό παρατίθεται στην επισυναπτόμενη Υ.Α. (σελ. 10, 11,12,13) ενδεικτική θεματολογία που αφορά στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού.

29425925_10211426663644189_4151131294591191263_n

Για την υποστήριξη των Προγραμμάτων οι Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών στον αριθμό τηλεφώνου 2131600830 για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων (χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας, θεωρητική και πρακτική υποστήριξη, καθορισμό συναντήσεων, ενημέρωση για δυνατότητες συνεργασίας με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς καθώς και με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς κλπ).

Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάρχει ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, CD-Rom, φυλλάδια, εκπαιδευτικά πακέτα κλπ), το οποίο δανείζεται στους εκπαιδευτικούς που εκπονούν Προγράμματα αντίστοιχης θεματικής.

Επίσης ενημερωτικό υλικό, που στοχεύει στην ουσιαστικότερη υλοποίηση των Προγραμμάτων, έχει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς χώρους: «Περιβάλλον και Παιδεία» (για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και «ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΔΡΩ» (για την Αγωγή Υγείας).

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

https://goo.gl/forms/fJ0MZjXfixzd0mGE2

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

https://goo.gl/forms/umxXnSk9p3D7ieEO2

γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:

https://goo.gl/forms/sOtWHTPo0CixT3kE3

 Μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί:

Α. Η κατάθεση του εντύπου Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων συνοδευόμενη από Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και Κατάλογο των μαθητών που υλοποιούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Β. Η συμπλήρωση της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος

Επισυνάπτονται:

 1. Η υπ’ αριθμ. 212004/Δ7/07-12-2018 Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 2. Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος (σε doc)

Κατεβάστε ολόκληρο το έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής 8019 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018-2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Ή ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

 

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018

131_3171

Δείτε τα εγκεκριμένα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2017-2018 που υλοποιούνται στα σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf πατώντας εδώ.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

DSC_0721

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.188142/ΓΔ4/2-11-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων ισχύουν τα παρακάτω:

 1. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος…

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός δεν υπερβαίνει τα τρία προγράμματα ανά σχολικό έτος. Σε κάθε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να συμμετέχουν έως και τρεις εκπαιδευτικοί, ενώ κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο προγράμματα.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

https://goo.gl/forms/wYSkXB29KQLk7o3W2

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

https://goo.gl/forms/iqBi7Maiq7w9c0dQ2

γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:

https://goo.gl/forms/LxEbzEm4iVZIe3pN2

Μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί:

Α. Η κατάθεση του εντύπου Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων συνοδευόμενη από Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και την Κατάλογο μαθητών που υλοποιούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Β. Η συμπλήρωση της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος

Περισσότερες λεπτομέρειες στο έγγραφο

4662 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος σε doc

4662 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

env

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (ΠΕ), Πολιτιστικών  Θεμάτων (ΠΘ) ισχύουν τα παρακάτω:

 1. 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1.1 Σχεδιασμός

«…ο Διευθυντής, σε ειδική συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος στην Α/θμια… Ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος… Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων, τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που θα συμμετέχουν. Στη συνέχεια, με τις πληροφορίες αυτές συμπληρώνεται «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων»»

1.2. Έγκριση

«Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων… Για την τελική έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη της Επιτροπής, τους στόχους των προγραμμάτων και τις δυνατότητες των σχολείων σε ώρες και διδακτικό προσωπικό».

«Επισημαίνεται ότι στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία (ΕΑΕΠ) με το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο, στην ευέλικτη ζώνη αναφέρονται συγκεκριμένα θεματικά προγράμματα που εφαρμόζονται μία ώρα την εβδομάδα, ως εξής:

Α’ τάξη: Αγωγή Υγείας,

Β’ τάξη: Διατροφικές συνήθειες,

Γ’ τάξη: Κυκλοφοριακή Αγωγή,

Δ’ τάξη: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτά τα προγράμματα της Ευέλικτης Ζώνης μπορούν να τα υποβάλουν εκτός από το Σχολικό Σύμβουλο και στον αντίστοιχο Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να ενημερώνονται για επιπρόσθετο υλικό και θεματικές επιμορφωτικές εκδηλώσεις…

Οι Υπεύθυνοι/νες ΑΥ, ΠΕ, ΠΘ καθώς και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ελέγχουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.»

1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – Συμμετοχή των Εκπαιδευτικών

«Τα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος κατά κύριο λόγο στην ευέλικτη ζώνη και με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα μαθήματα. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα…. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα

1.5. Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα εκάστου προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων… για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους… Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΑΥ/ΠΕ/ΠΘ… Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις Σχολικές Δραστηριότητες ορίζεται ημέρα ή διήμερο παρουσίασης-προβολής των προγραμμάτων (γιορτές μαθητικής δημιουργίας) σε τοπικό επίπεδο.»

1.6. Συνεργασίες με άλλους φορείς

«Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει: έγκριση του φορέα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος), η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας»

1.7. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων

«Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

1.8. ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

«Στο πλαίσιο της κοινωνικά κριτικής διάστασης της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτικού γραμματισμού των μαθητών, με κυρίαρχες τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, δημοκρατίας, διαπολιτισμικότητας και αγωγής υγείας και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία των θεματικών ετών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ανθρώπινα δικαιώματα – Ενεργός πολίτης) την τρέχουσα σχολική χρονιά συνιστάται να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και ασύλου, με δεδομένα: α) τη διόγκωση του προσφυγικού προβλήματος και β) την ανάγκη ευαισθητοποίησης των μαθητών…

Οι Υπεύθυνοι Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και τα ΚΠΕ θα υποστηρίξουν με αντίστοιχες δράσεις την εκπόνηση σχετικών σχολικών προγραμμάτων.»

 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

«Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων… παρακολουθούν, υποστηρίζουν τα αντίστοιχα προγράμματα των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.»

 1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

«Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ΚΠΕ με έγκριση μετακίνησης από τον/την Διευθυντή/ρια Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας.

Ενημερωθείτε για ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (Υπόδειγμα)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 167127//Γ7/15-10-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά την σχολική χρονιά 2014-2015 ισχύουν τα ακόλουθα:

Η διαδικασία ανάπτυξης Σχολικών Δραστηριοτήτων έχει ως εξής: Με την έναρξη του σχολικού έτους οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ ενημερώνουν τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ο Διευθυντής, σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται:

 • από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος
 • από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων
 • από μαθητές του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου.

Όταν συγκροτηθεί η ομάδα, ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και για τη δευτεροβάθμια τα ονοματεπώνυμα και των μαθητών που θα συμμετέχουν. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται με τις πληροφορίες αυτές «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 στην τοπική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατεβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο πατώντας εδώ.

Κατεβάστε μόνο το Σχέδιο Υποβολής πατώντας εδώ.

Η ΠΕΕΚΠΕ για «Βιωματικές Δράσεις- Ευέλικτη Ζώνη»

Διαβάστε το κείμενο-επιστολή της ΠΕΕΚΠΕ προς τον Υπουργό, για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ΠΕ και την αντινομία που δημιουργείται από την Εγκύκλιο Φ.12/427/79844/Γ1/11-6-2013 του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014» και ειδικότερα επί του άρθρου 11 «Βιωματικές Δράσεις – Ευέλικτη Ζώνη».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το παρόν και σε συνέχεια της Εγκυκλίου Φ.12/427/79844/Γ1/11-6-2013 του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014» και ειδικότερα επί του άρθρου 11 «Βιωματικές Δράσεις – Ευέλικτη Ζώνη» και στην αναφορά της πέμπτης παραγράφου που σχετίζεται με τη διαδικασία Υποβολής και έγκρισης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στις εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης πέραν της Ευέλικτης Ζώνης, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 

Α. Το εν λόγω άρθρο 11 της ανωτέρω εγκυκλίου, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Υ.Α.  Γ1/377/865/ ΥΠΕΠΘ- ΦΕΚ 577 τ. Β΄/23-9-92 µε θέμα: «Σχολικές Δραστηριότητες» που ισχύει για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και  ορίζει τη διαδικασία ανάπτυξης σχολικών δραστηριοτήτων καθώς και την έγκρισή τους από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων ως εξής:

«…Αντίγραφο των προγραμμάτων αυτών στέλνεται στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή του Γραφείου, ο οποίος και είναι αρμόδιος για την προώθησή του στην Επιτροπή και την τελική έγκριση αφού λάβει υπόψη του: α) τη γνώμη της Επιτροπής για την έγκριση και το ύψος της οικονομικής επιχορήγησης, β) τους στόχους των προγραμμάτων και γ) τις δυνατότητες του σχολείου σε ώρες και διδακτικό προσωπικό. 

Σε επίπεδο Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης – ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου και μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη – λειτουργεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:

1) ένας Σχολικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος, 

2) ένας Διευθυντής σχολείου, 

3) ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπ/σης, 

4) ένας εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στη Δ/νση που ορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο, 

5) ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πολυπληθέστερου σχολείου της έδρας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης.

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής, που ορίζεται για ένα σχολικό έτος, είναι:

 • Να γνωμοδοτεί για την τελική έγκριση και το ύψος της οικονομικής επιχορήγησης των προγραμμάτων – δραστηριοτήτων που υποβάλλονται από τα σχολεία.
 • Να διευκολύνει την εφαρμογή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με την προώθηση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων.
 • Να συντονίζει την προσπάθεια δύο ή περισσοτέρων σχολείων για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Να προγραμματίζει και να οργανώνει τα προβλεπόμενα πολιτιστικά διήμερα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις….»

Σημειώνουμε ότι αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε απαρέγκλιτα από τότε που θεσμοθετήθηκε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.

 

Β. Το εν λόγω άρθρο 11 της ανωτέρω εγκυκλίου, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 4 της Υ.Α. 92998/Γ7-ΦΕΚ 2314/10-8-2012 που αναφέρεται στα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» όπου προβλέπονται ρητά η υποβολή και έγκριση των Προγραμμάτων από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των οποίων αναγνωρίσατε τον καθοδηγητικό  και παιδαγωγικό τους ρόλο με την Υ.Α. 93006/Γ7/10-08-2012.

 

Γ. Το εν λόγω άρθρο 11 της ανωτέρω εγκυκλίου, έρχεται επίσης σε πλήρη αντίθεση με την παράγραφο 1.2. της εγκυκλίου 121118 /Γ7/8-10-2012 του Ειδικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αναφέρεται στο «Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων για το σχ. Έτος 2012-13» και στην οποία «…τα συμπληρωμένα σχέδια προγραμμάτων θα πρέπει να εγκριθούν από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια να υποβληθούν στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στην Επιτροπή συμμετέχουν κατά τα ισχύοντα οι Υπεύθυνοι/νες Σχολικών Δραστηριοτήτων…..»

Δ. Δεν είναι θεσμικά ορθό μια εγκύκλιος του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης, να μη λαμβάνει υπόψη και να αναιρεί δύο Υπουργικές Αποφάσεις.

Σας αναφέρουμε ότι τη φετινή σχολική χρονιά παρά τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τη θέση του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων στα σχολεία, ειδικά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεγαλύτερη εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια και δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και των Δ/νσεων Εκπ/σης που οργανώνονται από τους αντίστοιχους Υπεύθυνους, (συγκεντρωτικά στοιχεία κατατίθενται στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ- Τμήμα Β΄) και μάλιστα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι με αξιοπρέπεια. Ας σημειωθεί ότι παρόμοια αύξηση παρουσίασαν και οι άλλες καινοτόμες δράσεις Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αντινομία και να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος και κατάθεση βελτιωτικών προτάσεων για τη λειτουργία του θεσμού της Π.Ε.

Με εκτίμηση

Για το  Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ο Γ. Γραμματέας                                                                    Ο Πρόεδρος

      Βλάχος Ιωάννης                                                   Στεφανόπουλος Νικόλαος