ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2019-2020

62116287_10214543377760094_1008817041064329216_n

Διαβάστε την Απόφαση Έγκρισης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για το σχολικό έτος 2019-2020 στο παρακάτω έγγραφο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_ΩΚΨΨ46ΜΤΛΗ-27Κ